Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 111

Ja wiem, że Zbawca kupił mnie

1
Ja wiem, że Zbawca kupił mnie,
że wszystkich kupił swoją krwią,
więc chociaż świat mnie głupim zwie,
ja w Nim nadzieję widzę swą.
2
Ja wiem, że Pan nie szczędzi łask,
lecz też nie szczędzi nam swych prób,
ale gdy przyjdzie błogi czas.
Zgromadzi nas do Swoich stóp.
3
Pan żyje, aby żywot dać
dla wszystkich, którzy wierzą Mu,
a więc musimy w wierze trwać
do ostatniego życia tchu.
4
Ja wiem, że Pan nam doda sił,
pomocy nie odmówi nam,
bo kto się w cieniu Jego skrył,
to nad nim czuwa Jezus sam.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
111

Ja wiem, że Zbawca kupił mnie

1
Ja wiem, że Zbawca kupił mnie,
że wszystkich kupił swoją krwią,
więc chociaż świat mnie głupim zwie,
ja w Nim nadzieję widzę swą.
2
Ja wiem, że Pan nie szczędzi łask,
lecz też nie szczędzi nam swych prób,
ale gdy przyjdzie błogi czas.
Zgromadzi nas do Swoich stóp.
3
Pan żyje, aby żywot dać
dla wszystkich, którzy wierzą Mu,
a więc musimy w wierze trwać
do ostatniego życia tchu.
4
Ja wiem, że Pan nam doda sił,
pomocy nie odmówi nam,
bo kto się w cieniu Jego skrył,
to nad nim czuwa Jezus sam.
Koniec