Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 110

Ja nie wiem, co mnie czeka

1
Ja nie wiem, co mnie czeka,
Pan przyszłość oczom skrył,
by każdy czyn i każdy krok
tu dla mnie próbą był.
Więc każdą chwilę życia tu
ja pragnę służyć Mu.
Refren
Więc gdzie Pan chce tam śpieszę,
w Nim ufność złożę swą;
[:w trudnościach różnych cieszę się
bo On zna drogę mą.:]
2
Nie dla mnie ziemskie cele
ni ziemskiej sławy czyn,
bo chwały wyżej wiele nam
obiecał Boży Syn.
Więc aby wstąpić w nieba próg,
mym celem zawsze Bóg.
3
W pokorze w Pańskie ślady
wstępować zawszem rad,
bo w Nim nadzieja cała ma,
On broni mnie od zdrad.
Więc choć na drodze ciemna noc,
ja wierzę w Pańską moc.
4
Więc chociaż nie wiem wcale,
co w drodze czeka mię.
Z ufnością Pańską chwalę moc,
z Nim zawsze zostać chcę,
nie traćmy więc na próżno łez,
bo próby bliski kres.
Coda
On zna, On zna, On zna.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
110

Ja nie wiem, co mnie czeka

1
Ja nie wiem, co mnie czeka,
Pan przyszłość oczom skrył,
by każdy czyn i każdy krok
tu dla mnie próbą był.
Więc każdą chwilę życia tu
ja pragnę służyć Mu.
Refren
Więc gdzie Pan chce tam śpieszę,
w Nim ufność złożę swą;
[:w trudnościach różnych cieszę się
bo On zna drogę mą.:]
2
Nie dla mnie ziemskie cele
ni ziemskiej sławy czyn,
bo chwały wyżej wiele nam
obiecał Boży Syn.
Więc aby wstąpić w nieba próg,
mym celem zawsze Bóg.
3
W pokorze w Pańskie ślady
wstępować zawszem rad,
bo w Nim nadzieja cała ma,
On broni mnie od zdrad.
Więc choć na drodze ciemna noc,
ja wierzę w Pańską moc.
4
Więc chociaż nie wiem wcale,
co w drodze czeka mię.
Z ufnością Pańską chwalę moc,
z Nim zawsze zostać chcę,
nie traćmy więc na próżno łez,
bo próby bliski kres.
Coda
On zna, On zna, On zna.
Koniec