Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 109

Na służbie u Jezusa

1
Na służbie u Jezusa
na zawsze pragnę trwać.
Nie weźmie mnie pokusa,
gdy będę Pana znać.
Bo kto zna Zbawcę mego
i służyć Jemu chce,
ten zbawion ode złego,
ten może cieszyć się.
2
I wrogów się nie boję,
bo mnie obroni Bóg,
więc u stóp Krzyża stoję,
do Jego dążę nóg.
On moją jest osłodą
po wszystkie życia dni,
obdarzy mnie nagrodą,
udzieli nieba mi.
3
Więc w Pańskie ślady dążę
i cierpieć chcę wraz z Nim,
bo On Pokoju Książę,
On Zbawicielem mym.
I czerpię z Jego słowa
najczystszej Prawdy treść,
w nim życia jest osnowa,
przyszłości jasnej wieść.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
109

Na służbie u Jezusa

1
Na służbie u Jezusa
na zawsze pragnę trwać.
Nie weźmie mnie pokusa,
gdy będę Pana znać.
Bo kto zna Zbawcę mego
i służyć Jemu chce,
ten zbawion ode złego,
ten może cieszyć się.
2
I wrogów się nie boję,
bo mnie obroni Bóg,
więc u stóp Krzyża stoję,
do Jego dążę nóg.
On moją jest osłodą
po wszystkie życia dni,
obdarzy mnie nagrodą,
udzieli nieba mi.
3
Więc w Pańskie ślady dążę
i cierpieć chcę wraz z Nim,
bo On Pokoju Książę,
On Zbawicielem mym.
I czerpię z Jego słowa
najczystszej Prawdy treść,
w nim życia jest osnowa,
przyszłości jasnej wieść.
Koniec