Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 107

Skąd czerpiemy błogosławieństw dar?

1
Skąd czerpiemy tak hojnie błogosławieństw dar?
Skąd płynie ten zdrój naszych łask?
Skąd ta miłość serc naszych rozpłomienia żar?
Skąd bije świętej Prawdy blask?
Refren
Ach! Źródłem tym jest Jezus, Miłości Król!
Udziela nam nadziei blask,
pociesza w smutku, koi wszelki ból,
On dawcą życia, dawcą łask.
2
Przez Jezusa za dzieci nas uznaje Bóg,
opieką nas otacza swą;
przez Jezusa też nieba przestąpimy próg,
bo obmył nas swą świętą krwią.
3
I w Jezusie świat cały życie zyska swe,
gdy przyjdzie Tysiąclecia sąd;
przez Jezusa lud Pański silną wiarą tchnie,
nadzieje swoje czerpie stąd.
4
A więc wznieśmy śpiew, hymn na Jego wznieśmy cześć,
za Jego krzyż, za Prawdy wzór;
aż przed Boski tron serca nasze trzeba wznieść;
połączmy głosy w jeden chór.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
107

Skąd czerpiemy błogosławieństw dar?

1
Skąd czerpiemy tak hojnie błogosławieństw dar?
Skąd płynie ten zdrój naszych łask?
Skąd ta miłość serc naszych rozpłomienia żar?
Skąd bije świętej Prawdy blask?
Refren
Ach! Źródłem tym jest Jezus, Miłości Król!
Udziela nam nadziei blask,
pociesza w smutku, koi wszelki ból,
On dawcą życia, dawcą łask.
2
Przez Jezusa za dzieci nas uznaje Bóg,
opieką nas otacza swą;
przez Jezusa też nieba przestąpimy próg,
bo obmył nas swą świętą krwią.
3
I w Jezusie świat cały życie zyska swe,
gdy przyjdzie Tysiąclecia sąd;
przez Jezusa lud Pański silną wiarą tchnie,
nadzieje swoje czerpie stąd.
4
A więc wznieśmy śpiew, hymn na Jego wznieśmy cześć,
za Jego krzyż, za Prawdy wzór;
aż przed Boski tron serca nasze trzeba wznieść;
połączmy głosy w jeden chór.
Koniec