Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 102

Czekam wiernie dnia Pańskiego

1
Czekam wiernie dnia Pańskiego,
czekam na ten wielki dzień,
gdy głos chóru anielskiego
zabrzmi wśród radosnych pień.
Czekam, kiedy słońce wstanie,
niosąc światu jasny blask,
kiedy przyjdzie zmartwychwstanie,
a z nim mnogość Pańskich łask.
2
Czekam na godzinę cudu,
gdy Pan zajmie wzniosły Tron,
gdy w pośrodku Swego ludu
będzie nam panować On.
Czekam na spełnienie planu,
jaki Bóg nakreślił Sam,
cała ma nadzieja w Panu,
że koronę wnet da nam.
3
Na Królestwo Boże czekam,
które się przybliża już,
i do Pana się uciekam
wśród okrutnych życia burz.
Ale wiem, że świat ten stary
wnet zakończy swoje dni,
a oczyma mojej wiary
widzę, jak Król w blasku lśni.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
102

Czekam wiernie dnia Pańskiego

1
Czekam wiernie dnia Pańskiego,
czekam na ten wielki dzień,
gdy głos chóru anielskiego
zabrzmi wśród radosnych pień.
Czekam, kiedy słońce wstanie,
niosąc światu jasny blask,
kiedy przyjdzie zmartwychwstanie,
a z nim mnogość Pańskich łask.
2
Czekam na godzinę cudu,
gdy Pan zajmie wzniosły Tron,
gdy w pośrodku Swego ludu
będzie nam panować On.
Czekam na spełnienie planu,
jaki Bóg nakreślił Sam,
cała ma nadzieja w Panu,
że koronę wnet da nam.
3
Na Królestwo Boże czekam,
które się przybliża już,
i do Pana się uciekam
wśród okrutnych życia burz.
Ale wiem, że świat ten stary
wnet zakończy swoje dni,
a oczyma mojej wiary
widzę, jak Król w blasku lśni.
Koniec