Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 1

Daj, Boże Święty

1
Daj, Boże Święty, nam łask zdrój
co płyną prawdą z świętych Ksiąg.
Niech nas prowadzi rozum Twój
i niech nas łączy w braci krąg.
2
Spraw, niech nam światło Twoich Słów
zaświeci wśród rozstajnych dróg.
A w sercach prawda błyśnie znów
i przyjmie nas za synów Bóg.
3
Broń, Boże Święty, nas od zdrad,
od pokus i od grzechu strzeż.
W Chrystusa nas poprowadź ślad,
łaskawie nasze kroki mierz.
4
Modlitwą kieruj naszych warg,
nie opuść nas w okropną noc.
Wysłuchaj kornych naszych skarg
i objaw wielką Swoją moc.
5
Cześć Bogu, źródłu wszelkich łask,
cześć Stwórcy ziemi, morza fal.
Już Tysiąclecia wschodzi brzask,
więc wdzięcznym sercem Pana chwal.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
1

Daj, Boże Święty

1
Daj, Boże Święty, nam łask zdrój
co płyną prawdą z świętych Ksiąg.
Niech nas prowadzi rozum Twój
i niech nas łączy w braci krąg.
2
Spraw, niech nam światło Twoich Słów
zaświeci wśród rozstajnych dróg.
A w sercach prawda błyśnie znów
i przyjmie nas za synów Bóg.
3
Broń, Boże Święty, nas od zdrad,
od pokus i od grzechu strzeż.
W Chrystusa nas poprowadź ślad,
łaskawie nasze kroki mierz.
4
Modlitwą kieruj naszych warg,
nie opuść nas w okropną noc.
Wysłuchaj kornych naszych skarg
i objaw wielką Swoją moc.
5
Cześć Bogu, źródłu wszelkich łask,
cześć Stwórcy ziemi, morza fal.
Już Tysiąclecia wschodzi brzask,
więc wdzięcznym sercem Pana chwal.
Koniec