Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
Na Straży
2023/4

Echo z Konwencji – Wierzchosławice

Z wielką radością czekaliśmy na dzień 23 kwietnia 2023 r., gdy w pogodny słoneczny poranek konwencyjni goście,Z wielką radością czekaliśmy na dzień 23 kwietnia 2023 r., gdy w pogodny słoneczny poranek konwencyjni goście, bracia, siostry i wszyscy chętni do słu czytaj
Na Straży
2023/4

Walka z Bogiem

Myśl przewodnia: „Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Myśl przewodnia: „Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios” – Mat. 5:10 (NB).  czytaj
Na Straży
2023/4

Jakub dziedzicem Abrahama

„Zaprawdę Pan jest na tem miejscu”. Abraham miał dwóch synów, jeden z nich, tj. Izaak, stał się dziedzi „Zaprawdę Pan jest na tem miejscu”. Abraham miał dwóch synów, jeden z nich, tj. Izaak, stał się dziedzicem większej części posiadłości i wyłącz czytaj
Na Straży
2023/4

Niewidzialni strażnicy

„Zatacza obóz anioł Pański około tych, którzy się go boją, i wyrywa ich” – Psalm 34:8. Nasza lekcja opa „Zatacza obóz anioł Pański około tych, którzy się go boją, i wyrywa ich” – Psalm 34:8. Nasza lekcja oparta jest na cudzie, który został uczynio czytaj
Na Straży
2023/4

Przypowieść o siewcy

„Ziarnem jest Słowo Boże” – Łuk. 8:11 (BW). Jezus i Jego uczniowie właśnie wrócili do Kafarnaum, swego do „Ziarnem jest Słowo Boże” – Łuk. 8:11 (BW). Jezus i Jego uczniowie właśnie wrócili do Kafarnaum, swego domu, z podróży po Galilei, a tłumy, z któ czytaj
Na Straży
2023/4

Opowiedzenie się za Boskimi obietnicami

„A oto, Ja jestem z tobą i strzec cię będę gdziekolwiek pójdziesz” – 1 Mojż. 28:15. Jakub, zauważywszy, „A oto, Ja jestem z tobą i strzec cię będę gdziekolwiek pójdziesz” – 1 Mojż. 28:15. Jakub, zauważywszy, że jego zamiłowanie do błogosławieństwa czytaj
Na Straży
2023/4

Ew. Św. Jana – Rozdział 13: 21-38

Poniższe notatki dotyczące Ewangelii Jana, rozdziały 13-21, zostały zebrane podczas studium biblijnego prowadzPoniższe notatki dotyczące Ewangelii Jana, rozdziały 13-21, zostały zebrane podczas studium biblijnego prowadzonego przez brata Franka Shallieu w lata czytaj
Na Straży
2023/4

Drogi Boże wyższe niż drogi ludzkie

„Szukajcie Pana, póki może być znaleziony” – Izaj. 55:6. Dzisiejsza lekcja często ma nieodpowiednie zas „Szukajcie Pana, póki może być znaleziony” – Izaj. 55:6. Dzisiejsza lekcja często ma nieodpowiednie zastosowanie. Miałaby ona być obrazem na bł czytaj
Na Straży
2023/4

Od Redakcji

Numer, który oddajemy do Waszych rąk, czerpie wiele lekcji ze Starego Testamentu. Na początek sięgamy do 55 Numer, który oddajemy do Waszych rąk, czerpie wiele lekcji ze Starego Testamentu. Na początek sięgamy do 55 rozdziału proroctwa Izajasza. Zachęca on czytaj