Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
Na Straży
2023/3

Góra Błogosławieństw – cz. 2

Czwarte błogosławieństwo: „Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni” Czwarte błogosławieństwo: „Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni” – Mat. 5:6. Odpowiedzmy sobie na pytani czytaj
Na Straży
2023/3

Ew. Św. Jana – Rozdziały 13─21

Poniższe notatki dotyczące Ewangelii Jana, rozdziały 13-21, zostały zebrane podczas studium biblijnego prowadzPoniższe notatki dotyczące Ewangelii Jana, rozdziały 13-21, zostały zebrane podczas studium biblijnego prowadzonego przez Brata Franka Shallieu w lata czytaj
Na Straży
2023/3

Duch Święty

„I napełnieni są wszyscy duchem świętym” – Dzieje Ap. 2:4 Ostatnio zastanawialiśmy się nad obietnicą do „I napełnieni są wszyscy duchem świętym” – Dzieje Ap. 2:4 Ostatnio zastanawialiśmy się nad obietnicą dotyczącą ducha świętego*, „pocieszyciela” czytaj
Na Straży
2023/3

Uprzejma modlitwa Abrahama

„Wiele może uprzejma modlitwa sprawiedliwego” – Jak. 1:16. W czasie wydarzeń, których historię podajemy „Wiele może uprzejma modlitwa sprawiedliwego” – Jak. 1:16. W czasie wydarzeń, których historię podajemy poniżej, Abraham miał około dziewięćdzi czytaj
Na Straży
2023/3

Staranie się o swych cielesnych domowników

„A jeźli kto o swoich, a najwięcej o domowych starania nie ma, wiary się zaprzał i gorszy jest niż niewierny „A jeźli kto o swoich, a najwięcej o domowych starania nie ma, wiary się zaprzał i gorszy jest niż niewierny”  – 1 Tym. 5:8. Dla lepszego oddania czytaj
Na Straży
2023/3

Nowe imię – dane od Boga

„Radujcie się, że imiona wasze napisane są w niebiesiech” (Łuk. 10:20). W naszej poprzedniej lekcji (w „Radujcie się, że imiona wasze napisane są w niebiesiech” (Łuk. 10:20). W naszej poprzedniej lekcji (w art. „Opowiedzenie się za Boską obietnic czytaj
Na Straży
2023/3

Wolność, którą Chrystus nas uwalnia

Wolność jest to wielkie słowo, lecz nie zawsze wyraża prawdziwe błogosławieństwo i szczęście. W Psalmie 2 czytWolność jest to wielkie słowo, lecz nie zawsze wyraża prawdziwe błogosławieństwo i szczęście. W Psalmie 2 czytamy o niektórych, co mówili: „Potargajmy czytaj
Na Straży
2023/3

Kazanie św. Piotra w dniu Pięćdziesiątnicy

ZNACZENIE PIĘĆDZIESIĄTNICY – MÓWIENIE INNYMI JĘZYKAMI – WYJAŚNIENIE TEGO PRZEZ ŚW. PIOTRA – DAWID NIE BYŁ WN ZNACZENIE PIĘĆDZIESIĄTNICY – MÓWIENIE INNYMI JĘZYKAMI – WYJAŚNIENIE TEGO PRZEZ ŚW. PIOTRA – DAWID NIE BYŁ WNIEBOWZIĘTY – MÓWIŁ NIE O SOBIE, ALE PROR czytaj
Na Straży
2023/3

Dlaczego Jakub a nie Ezaw?

Zastanowimy się nad historią Jakuba i Ezawa (1 Mojż. rozdziały 25, 27, 28). Szczególną uwagę zwrócimy na JakubZastanowimy się nad historią Jakuba i Ezawa (1 Mojż. rozdziały 25, 27, 28). Szczególną uwagę zwrócimy na Jakuba, pomimo tego, że Ezaw urodził się pier czytaj
Na Straży
2023/3

Niebezpieczeństwo duchowej pychy

Czym jest pycha? Według słownika termin „pycha” odnosi się do silnego poczucia własnej wartości i wiary we włCzym jest pycha? Według słownika termin „pycha” odnosi się do silnego poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości, uważając przy tym innyc czytaj
Na Straży
2023/3

Od Redakcji

 „I żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła” – Obj. 1:18. Drodz  „I żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła” – Obj. 1:18. Drodzy Czytelnicy, śmierć Pana Jezusa była czytaj