Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
Na Straży
2023/3

Pośrednik Nowego Przymierza

„I do pośrednika nowego testamentu [przymierza], Jezusa i do krwi pokropienia lepsze rzeczy mówiącej niż Abl „I do pośrednika nowego testamentu [przymierza], Jezusa i do krwi pokropienia lepsze rzeczy mówiącej niż Ablowa” – Hebr. 12:24. Niektórzy z drogi czytaj