Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
Na Straży
2020/5

Od Redakcji

„Nie spotka cię nic złego, ani jaka plaga przybliży się do namiotu twego” – Psalm 91:10 Umiłowani Braters „Nie spotka cię nic złego, ani jaka plaga przybliży się do namiotu twego” – Psalm 91:10 Umiłowani Braterstwo i drodzy Czytelnicy Czas mija tak s czytaj
Na Straży
2020/5

Ognisty rydwan Eliasza

 „Obfitość radości w obliczu twoim, rozkosz po prawicy twojej na wieki” – Psalm 16:11. Odkąd Badacze Pi  „Obfitość radości w obliczu twoim, rozkosz po prawicy twojej na wieki” – Psalm 16:11. Odkąd Badacze Pisma Świętego zauważyli, że życie Eliasza czytaj
Na Straży
2020/5

Utrzymanie spokoju

„[…] uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych” – Mat. „[…] uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych” – Mat. 11:28-29. Będziemy zastanawiać się n czytaj
Na Straży
2020/5

Wystawiona przed nami nagroda

Wszyscy zaznajomieni z Pismem Świętym wiedzą dobrze, iż bieg chrześcijanina w życiu obecnym przyrównany jest dWszyscy zaznajomieni z Pismem Świętym wiedzą dobrze, iż bieg chrześcijanina w życiu obecnym przyrównany jest do wyścigu, u mety którego znajduje się n czytaj
Na Straży
2020/5

Proroctwo Izajasza 61 rozdział – cz.II

Wszystkie wersety zostały zacytowane z Biblii Gdańskiej. część I   Izaj. 61:6 – „Ale wy kapłanami Pańsk Wszystkie wersety zostały zacytowane z Biblii Gdańskiej. część I   Izaj. 61:6 – „Ale wy kapłanami Pańskimi nazwani będziecie, sługami Boga nasz czytaj
Na Straży
2020/5

Rozmowa z Panem

„I mówili między sobą: Izali serce nasze nie pałało w nas, gdy z nami w drodze mówił, i gdy nam Pisma otwier „I mówili między sobą: Izali serce nasze nie pałało w nas, gdy z nami w drodze mówił, i gdy nam Pisma otwierał?” (w. 32)  „Nieco rozmowy z Jezusem, czytaj
Na Straży
2020/5

Święto Trąbienia

Święto Trąbek bardziej nam jest znane jako Święto Wesołego Trąbienia. Było to święto rozpoczynające nowy rok (Święto Trąbek bardziej nam jest znane jako Święto Wesołego Trąbienia. Było to święto rozpoczynające nowy rok (cywilny) w Izraelu. Wiemy, że Izrael dwa czytaj