Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
Na Straży
2012/2

Pamiątka 2012

Wszystkim naszym Czytelnikom, którzy zgodnie z zaleceniem Pana Jezusa: „To czyńcie na pamiątkę moją”, 5 kwietnWszystkim naszym Czytelnikom, którzy zgodnie z zaleceniem Pana Jezusa: „To czyńcie na pamiątkę moją”, 5 kwietnia będą społecznie zasiadać do „Pańskieg czytaj
Na Straży
2012/2

Myśli i zdania

Kiedy się kocha, wszystko inne dookoła nabiera coraz głębszego sensu. P. Coelho Sens życia tkwi właśni Kiedy się kocha, wszystko inne dookoła nabiera coraz głębszego sensu. P. Coelho Sens życia tkwi właśnie w męczeństwie bez szemrania, we łzach, czytaj
Na Straży
2012/2

Osiem błogosławieństw cz. 1

„A Jezus widząc lud, wstąpił na górę; a gdy usiadł, przystąpili do niego uczniowie jego. A otworzywszy usta „A Jezus widząc lud, wstąpił na górę; a gdy usiadł, przystąpili do niego uczniowie jego. A otworzywszy usta swe, uczył je (...)” – Mat. 5:1-2 (BG). czytaj
Na Straży
2012/2

Jako ubodzy, wszakże wielu ubogacający

„Jako smutni, wszakże zawsze weseli; jako ubodzy, wszakże wielu ubogacający; jako nic nie mający, wszakże w „Jako smutni, wszakże zawsze weseli; jako ubodzy, wszakże wielu ubogacający; jako nic nie mający, wszakże wszystko trzymający” – 2 Kor. 6:10 (BG).  czytaj
Na Straży
2012/2

Komentarz do Księgi Koheleta cz. 10

Przeczytaj poprzedni artykuł z cyklu „I dalej widziałem pod słońcem: w miejscu sądu – niegodziwość, w miejs Przeczytaj poprzedni artykuł z cyklu „I dalej widziałem pod słońcem: w miejscu sądu – niegodziwość, w miejscu sprawiedliwości – nieprawość. Powied czytaj
Na Straży
2012/2

Dwoje jednym ciałem

„Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją, i staną się jednym ciałem” – 1 Mojż „Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją, i staną się jednym ciałem” – 1 Mojż. 2:24. „Kiedy Bóg stworzył człowieka czytaj
Na Straży
2012/2

Społeczność łamanego chleba

„Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusowego? Ponieważ jest jeden chleb, my, ilu „Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusowego? Ponieważ jest jeden chleb, my, ilu nas jest, stanowimy jedno ciało, wszyscy czytaj
Na Straży
2012/2

Pijcie z tego wszyscy

„Możecie pić kielich, który Ja będę pił?” – Mat. 20:22. Sytuacja, o której mówi nasz kontekst, miała miejsc „Możecie pić kielich, który Ja będę pił?” – Mat. 20:22. Sytuacja, o której mówi nasz kontekst, miała miejsce na krótko przed śmiercią naszego Pana. czytaj
Na Straży
2012/2

Od Redakcji

„A wziąwszy chleb i podziękowawszy, łamał i dał im, mówiąc: To jest ciało moje, które się za was daje; to czy„A wziąwszy chleb i podziękowawszy, łamał i dał im, mówiąc: To jest ciało moje, które się za was daje; to czyńcie na pamiątkę moją” – Łuk 22:19. Dro czytaj