Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
Na Straży
2011/3

Od Redakcji

„...Który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i ku znajomości prawdy przyszli” – 1 Tym. 2:4 (BG). Drodzy C„...Który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i ku znajomości prawdy przyszli” – 1 Tym. 2:4 (BG). Drodzy Czytelnicy! Być może czasem myślimy, że  czytaj
Na Straży
2011/3

Co jest gwarantowane okupem?

„A zatem, jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi, tak też przez dzieło u „A zatem, jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi, tak też przez dzieło usprawiedliwienia jednego przyszło dla ws czytaj
Na Straży
2011/3

Odpuszczenie grzechów błogosławieństwem

Lekcja z Psalmu 32 „Błogosławiony człowiek, któremu odpuszczono nieprawość, a którego zakryty jest grzech” Lekcja z Psalmu 32 „Błogosławiony człowiek, któremu odpuszczono nieprawość, a którego zakryty jest grzech” – Psalm 32:1. PISMO Święte kieruje nasz czytaj
Na Straży
2011/3

Różnice w priorytetach…

Ziemskie miłości są często zmienne i z reguły samolubne. Ziemskie nadzieje są zazwyczaj ulotne i złudne. ZiemsZiemskie miłości są często zmienne i z reguły samolubne. Ziemskie nadzieje są zazwyczaj ulotne i złudne. Ziemskie radości są w najlepszym przypadku kr czytaj
Na Straży
2011/3

Wąska droga do żywota

„Wchodźcie przez ciasną bramę; gdyż ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota; i niewielu je „Wchodźcie przez ciasną bramę; gdyż ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują; albowiem sz czytaj
Na Straży
2011/3

Myśli i zdania

Wypada nam uznać, że nie ma takiej idei, jakkolwiek by była ponętna i obiecująca, którą sama treść uodporniłabWypada nam uznać, że nie ma takiej idei, jakkolwiek by była ponętna i obiecująca, którą sama treść uodporniłaby na działanie zła i która nie mogłaby p czytaj
Na Straży
2011/3

W. Goethe

„Chociaż świat idzie naprzód, chociaż różne dziedziny poznania ludzkiego rozwijają się nadzwyczaj, nic nie zas„Chociaż świat idzie naprzód, chociaż różne dziedziny poznania ludzkiego rozwijają się nadzwyczaj, nic nie zastępuje Biblii, która jest podstawą każde czytaj
Na Straży
2011/3

Pycha i jej objawy (1 Piotra 5:5)

„Lepiej jest być uniżonego ducha z pokornymi, niżeli dzielić korzyści z pysznymi” – Przyp. 16:19 (BG). Pych „Lepiej jest być uniżonego ducha z pokornymi, niżeli dzielić korzyści z pysznymi” – Przyp. 16:19 (BG). Pycha jest szkodliwym objawem samolubstwa. K czytaj
Na Straży
2011/3

Błogosławieni – szczęśliwi

„Błogosławione oczy wasze, że widzą, a uszy wasze, że słyszą” – Mat. 13:16. W naszym tytułowym wersecie zos „Błogosławione oczy wasze, że widzą, a uszy wasze, że słyszą” – Mat. 13:16. W naszym tytułowym wersecie zostało użyte słowo „błogosławieni”, które  czytaj
Na Straży
2011/3

Komentarz do Księgi Koheleta cz. 5

Przeczytaj poprzedni artykuł z cyklu „Postanowiłem przyjrzeć się mądrości, a także szaleństwu i głupocie. BPrzeczytaj poprzedni artykuł z cyklu „Postanowiłem przyjrzeć się mądrości, a także szaleństwu i głupocie. Bo czegoż jeszcze dokonać może człowiek, czytaj
Na Straży
2011/3

Absalom

„Zwykł też był Absalom od wczesnego rana stawać na drodze przy bramie...” – 2 Sam. 15:2. Treścią naszych ro „Zwykł też był Absalom od wczesnego rana stawać na drodze przy bramie...” – 2 Sam. 15:2. Treścią naszych rozważań będzie historia Absaloma. Skupimy czytaj
Na Straży
2011/3

Echa z konwencji – Leszno [2011]

Psalm 73:28: „Aleć mnie najlepsza jest trzymać się Boga; przetoż pokładam w Panu panującym nadzieję moję, ab Psalm 73:28: „Aleć mnie najlepsza jest trzymać się Boga; przetoż pokładam w Panu panującym nadzieję moję, abym opowiadał wszystkie sprawy jego”. S czytaj
Na Straży
2011/3

Konwencje w 2011 r.

16-17 lipca - Budziarze 23-24 lipca - Ciemnoszyje 29-31 lipca - Białogard 28 sierpnia - Chełm Miejski16-17 lipca - Budziarze 23-24 lipca - Ciemnoszyje 29-31 lipca - Białogard 28 sierpnia - Chełm Miejski Dom Kultury, Pl. Tysiąclecia 14 wrze czytaj