Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
Na Straży
1996/4

Wesele w Kanie Galilejskiej

„A dnia trzeciego było wesele. . . Cokolwiek wam rzecze, uczyńcie!” – Ew. Jana 2:1,5.  Jezus rozpoczął sw„A dnia trzeciego było wesele. . . Cokolwiek wam rzecze, uczyńcie!” – Ew. Jana 2:1,5.  Jezus rozpoczął swą działalność w sposób szczególny i cudo czytaj
Na Straży
1996/4

Państwo żydowskie

Z KART HISTORII Stulecie wydania pisma programowego Theodora Herzla. W lutym 1896 roku w witrynie księgarni Z KART HISTORII Stulecie wydania pisma programowego Theodora Herzla. W lutym 1896 roku w witrynie księgarni wydawnictwa Maxa Breitensteina w Wiedniu czytaj
Na Straży
1996/4

Przebaczać i doznawać przebaczenia

Lekcja z Ewangelii według świętego Mateusza 18:21-35 „Jeśli odpuścicie ludziom upadki ich, odpuści i wam OjciLekcja z Ewangelii według świętego Mateusza 18:21-35 „Jeśli odpuścicie ludziom upadki ich, odpuści i wam Ojciec wasz Niebieski” – Mat. 6:14. Pytanie czytaj
Na Straży
1996/4

A gdzie jest dziewięciu

„Czyż nikt się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec?” – Łuk. 17:18 (NP) W„Czyż nikt się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec?” – Łuk. 17:18 (NP) Werset tytułowy jest częścią opisu uzdrow czytaj
Na Straży
1996/4

Sposób na unikanie obmowy

„Lecz teraz pisałem wam, abyście się nie mieszali; jeśliby kto, mieniąc się być bratem, był wszetecznikiem alb„Lecz teraz pisałem wam, abyście się nie mieszali; jeśliby kto, mieniąc się być bratem, był wszetecznikiem albo łakomcą, albo bałwochwalcą, albo obmów czytaj
Na Straży
1996/4

Przypowieści o królestwie

„Przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi”. W przeszłości wielu z nas pr „Przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi”. W przeszłości wielu z nas przeoczyło fakt, że prawie wszystkie nauki czytaj
Na Straży
1996/4

A żniwo jest dokonanie świata

Lekcja z Ewangelii wg św. Mateusza 13:39 W przypowieści o kąkolu i pszenicy Pan Jezus w skrócie przepowiedzLekcja z Ewangelii wg św. Mateusza 13:39 W przypowieści o kąkolu i pszenicy Pan Jezus w skrócie przepowiedział to, co miało się dziać przez cały wi czytaj
Na Straży
1996/4

Laodycea – stan letni, niepożądany

„A do anioła zboru w Laodycei napisz: To mówi Ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stwor„A do anioła zboru w Laodycei napisz: To mówi Ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego: Znam uczynki twoje, żeś an czytaj
Na Straży
1996/4

Nie tak ma być, bracia moi!

List św. Jakuba 3:10 To delikatne napomnienie apostoła Jakuba wynika z faktu, że większość chrześcijan nie List św. Jakuba 3:10 To delikatne napomnienie apostoła Jakuba wynika z faktu, że większość chrześcijan nie przywiązuje należytej wagi do wzrastania czytaj