Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
Na Straży
1994/6

Magowie Wschodu

„Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie Judzkim, za króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozol „Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie Judzkim, za króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy”. Kim byli i co sprowadziło ich do  czytaj
Na Straży
1994/6

Gwiazda Betlejemska

Czym była i w jaki sposób ukazała się dziewiętnaście stuleci temu – nie wiadomo, a domysły są różne. Są tacCzym była i w jaki sposób ukazała się dziewiętnaście stuleci temu – nie wiadomo, a domysły są różne. Są tacy, którzy twierdzą, że była to gwiazda k czytaj
Na Straży
1994/6

I nazwiesz imię Jego Jezus!

Podstawą niniejszego artykułu będą dwa fragmenty z Ewangelii: 1. Mat. 1:20-21 – „...oto ukazał mu się we śnPodstawą niniejszego artykułu będą dwa fragmenty z Ewangelii: 1. Mat. 1:20-21 – „...oto ukazał mu się we śnie anioł Pański i rzekł: Józefie, synu D czytaj
Na Straży
1994/6

Wysmuknął Pan swe ramię

Izajasz, jeden z najbardziej mesjańskich proroków Starego Testamentu, powiedział: „O jako piękne są na górac Izajasz, jeden z najbardziej mesjańskich proroków Starego Testamentu, powiedział: „O jako piękne są na górach nogi tego, co pocieszne rzeczy zwiastu czytaj
Na Straży
1994/6

Nienawiść

„Nie dziwujcie się, bracia moi, jeśli was świat nienawidzi” – 1 Jana 3:13. Każdemu wolno kochać - To mił „Nie dziwujcie się, bracia moi, jeśli was świat nienawidzi” – 1 Jana 3:13. Każdemu wolno kochać - To miłości słodkie prawo, Bo kocha się sercem czytaj
Na Straży
1994/6

Naśmiewcy

„To najpierwej wiedząc, że przyjdą w ostateczne dni naśmiewcy, według własnych swoich pożądliwości chodzący „To najpierwej wiedząc, że przyjdą w ostateczne dni naśmiewcy, według własnych swoich pożądliwości chodzący i mówiący: Gdzież jest obietnica przyjśc czytaj
Na Straży
1994/6

Drzewa żywota

Przedmiotem naszego rozważania będą słowa zapisane w 2 Mojż. 15:22-25. Wydarzenia tam opisane miały miejscePrzedmiotem naszego rozważania będą słowa zapisane w 2 Mojż. 15:22-25. Wydarzenia tam opisane miały miejsce krótko po sławnym wyzwoleniu synów izra czytaj
Na Straży
1994/6

Okrzyk, trąba i głos

Niniejsza lekcja oparta jest o bardzo znany werset Pisma Świętego z 1 Listu do Tesaloniczan 4:16: „Gdyż sam PNiniejsza lekcja oparta jest o bardzo znany werset Pisma Świętego z 1 Listu do Tesaloniczan 4:16: „Gdyż sam Pan z okrzykiem, z głosem archanielskim i czytaj
Na Straży
1994/6

Kazanie w Areopagu

Apostoł św. Paweł, zgodnie z Boskim powołaniem, był apostołem pogan. Mimo niepochlebnej opinii o jego przesz Apostoł św. Paweł, zgodnie z Boskim powołaniem, był apostołem pogan. Mimo niepochlebnej opinii o jego przeszłości, ponieważ był prześladowcą chrześc czytaj
Na Straży
1994/6

Modlitwa Jakuba – wiersz

Modlitwa – Tchnienie miłości, Ujęte w niezdarne słowa, To nić złota, Co w ciche wieczory Przez krzyż ChryModlitwa – Tchnienie miłości, Ujęte w niezdarne słowa, To nić złota, Co w ciche wieczory Przez krzyż Chrystusa Łączy nas z Bogiem, Gdy noc Zap czytaj
Na Straży
1994/6

Kilka rad dla życia duchowego

„Przetoż, bracia! raczej się starajcie, abyście powołanie i wybranie wasze mocne czynili” – 2 Piotra 1:10. „Przetoż, bracia! raczej się starajcie, abyście powołanie i wybranie wasze mocne czynili” – 2 Piotra 1:10. Dążenie człowieka w górę, ku Panu Bogu czytaj
Na Straży
1994/6

Moja droga do Prawdy

Rodzice umarli mi, gdy miałem pięć i pół roku. Zostało nas trzech braci, z których byłem najmłodszy. Gdy wybucRodzice umarli mi, gdy miałem pięć i pół roku. Zostało nas trzech braci, z których byłem najmłodszy. Gdy wybuchła I wojna światowa, miałem 13 lat. Naj czytaj
Na Straży
1994/6

Życie chrześcijanina

Komu przysługuje miano „chrześcijanin”? Po odpowiedź sięgnijmy do Słowa Bożego. Dzieje Ap.,11:26: „a najpierweKomu przysługuje miano „chrześcijanin”? Po odpowiedź sięgnijmy do Słowa Bożego. Dzieje Ap.,11:26: „a najpierwej w Antyjochii uczniowie nazwani są Chrz czytaj
Na Straży
1994/6

Echo z Konwencji

CIEMNOSZYJE 23-24 LIPIEC 1994 R. Drodzy w Jezusie Chrystusie Braterstwo. Pragniemy podzielić się z Wami wiadoCIEMNOSZYJE 23-24 LIPIEC 1994 R. Drodzy w Jezusie Chrystusie Braterstwo. Pragniemy podzielić się z Wami wiadomością, że już drugi raz, po 30-letniej  czytaj
Na Straży
1994/6

Życzenia noworoczne

Znów minął kolejny rok podarowany nam przez Pana. Jego schyłek jest dobrą okazją do refleksji, zadumy i prze Znów minął kolejny rok podarowany nam przez Pana. Jego schyłek jest dobrą okazją do refleksji, zadumy i przemyśleń nad naszą historia...Tak, histori czytaj