Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
Na Straży
1993/1

Nie odrzucam łaski Bożej

Przy łasce i błogosławieństwie Boga zakończyliśmy stary rok 1992. Wchodząc w rok następny, wspomnijmy na słowaPrzy łasce i błogosławieństwie Boga zakończyliśmy stary rok 1992. Wchodząc w rok następny, wspomnijmy na słowa Psalmu 31:16: „W rękach Twoich są czasy czytaj
Na Straży
1993/1

Wielkie znaczenie miłości

„Stądci poznają wszyscy, żeście uczniami moimi, jeśli miłość mieć będziecie jedni przeciwko drugim” Ewangeli „Stądci poznają wszyscy, żeście uczniami moimi, jeśli miłość mieć będziecie jedni przeciwko drugim” Ewangelia wg św. Jana 13:35 Apostoł Paweł mów czytaj
Na Straży
1993/1

Śpiewajcie nam pieśni Syonu

A Jubal był ojcem grających – A pieśni jego – Echo powtarzało. . . Na harfy strunach drgających – Śpiewa A Jubal był ojcem grających – A pieśni jego – Echo powtarzało. . . Na harfy strunach drgających – Śpiewało. . . I słuchał Lamech – Pieśni Syna czytaj
Na Straży
1993/1

Czas wtórej obecności

Podstawą naszych obecnych rozważań będzie zapis Ewangelii wg św. Mateusza 24:3: „A gdy siedział na Górze OliwnPodstawą naszych obecnych rozważań będzie zapis Ewangelii wg św. Mateusza 24:3: „A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do niego uczniowie na os czytaj
Na Straży
1993/1

Mały róg

Dwunasty rozdział Proroctwa Daniela przedstawia trzy istotne okresy czasu. Są to: 1260, 1290 i 1335 dni. WydajDwunasty rozdział Proroctwa Daniela przedstawia trzy istotne okresy czasu. Są to: 1260, 1290 i 1335 dni. Wydaje się, że należy je liczyć od tego sameg czytaj
Na Straży
1993/1

Okrutna korektorka

Śmierć – nazwiemy ją korektorką. Ona na pewno przyjdzie. Jak prawdą jest, że po mijającym dniu przyjdzie noc Śmierć – nazwiemy ją korektorką. Ona na pewno przyjdzie. Jak prawdą jest, że po mijającym dniu przyjdzie noc, tak jej obecność zjawi się w pewnym mo czytaj
Na Straży
1993/1

SPOSOBY USUWANIA NASZYCH DUCHOWYCH OBRAŻEŃ

Respektując wymogi niebiańskiego Ojca względem ludu Bożego, aby stale utrzymywać w należytym stanie nasze uczuRespektując wymogi niebiańskiego Ojca względem ludu Bożego, aby stale utrzymywać w należytym stanie nasze uczucia wobec bliźnich, zauważono w Słowie B czytaj
Na Straży
1993/1

Człowiek stworzeniem Bożym

Jedną z prawd Słowa Bożego, przyjmowaną bez zastrzeżeń i spekulacji, jest prawda o pochodzeniu człowieka od BoJedną z prawd Słowa Bożego, przyjmowaną bez zastrzeżeń i spekulacji, jest prawda o pochodzeniu człowieka od Boga. Czytając Słowo Boże nie zauważamy w  czytaj
Na Straży
1993/1

ZAWIADOMIENIE O PAMIĄTCE – 1993r.

Pragniemy przypomnieć Braciom i Siostrom, że doroczna Pamiątka ostatniej wieczerzy i śmierci naszego Pana, JezPragniemy przypomnieć Braciom i Siostrom, że doroczna Pamiątka ostatniej wieczerzy i śmierci naszego Pana, Jezusa Chrystusa przypada w 1993 roku 4 kwi czytaj