Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
Na Straży
1990/2

Jam prosił za Tobą

„I rzekł Pan: Szymonie, Szymonie! Oto szatan wyprosił, aby was odwiewał jako pszenicę, alem Ja prosił za tob „I rzekł Pan: Szymonie, Szymonie! Oto szatan wyprosił, aby was odwiewał jako pszenicę, alem Ja prosił za tobą, aby nie ustała wiara twoja” (Luk. 22: czytaj
Na Straży
1990/2

W jedności serca i umysłu

W czasie ostatniego wieczoru swego ziemskiego życia nasz Pan zebrał swą małą gromadkę apostołów i po posiłku pW czasie ostatniego wieczoru swego ziemskiego życia nasz Pan zebrał swą małą gromadkę apostołów i po posiłku przemówił do nich, po raz ostatni przemów czytaj
Na Straży
1990/2

Bój z pokusami

Lekcja z Ewang. według św. Mateusza 4.1-14 „Mamy kapłana skuszonego we wszystkim na podobieństwo nas opróczLekcja z Ewang. według św. Mateusza 4.1-14 „Mamy kapłana skuszonego we wszystkim na podobieństwo nas oprócz grzechu” (Hebr. 4: 15) Wraz z grzech czytaj
Na Straży
1990/2

A myśmy się spodziewali…!?

(Łuk. 24:21) Pewnego dnia, a było to dawno temu, szli dwaj ludzie zasmuceni i zniechęceni - opuszczając Jeruz(Łuk. 24:21) Pewnego dnia, a było to dawno temu, szli dwaj ludzie zasmuceni i zniechęceni - opuszczając Jeruzalem. Wracali chyba niejeden raz tą drog czytaj
Na Straży
1990/2

Sąd Narodów

Lekcja z Ewangelii według św. Mateusza 25:31-46 (Mat. 25:31-46) „Czegoście nie uczynili jednemu z tych najmLekcja z Ewangelii według św. Mateusza 25:31-46 (Mat. 25:31-46) „Czegoście nie uczynili jednemu z tych najmniejszych i mnie nie uczyniliście” (Wier czytaj
Na Straży
1990/2

Zebranie pytań i odpowiedzi

Pytanie: Czy wiara w to, że nasz Pan jest teraz obecny, jest fundamentalną doktryną? Odpowiedź: FundamentalPytanie: Czy wiara w to, że nasz Pan jest teraz obecny, jest fundamentalną doktryną? Odpowiedź: Fundamentalną doktryną jest ta, która stanowi podst czytaj
Na Straży
1990/2

Podróż do domu

Powracanie myślami do dni dawnych jest uważane za przywilej, jeżeli nie za charakterystyczny objaw starszego wPowracanie myślami do dni dawnych jest uważane za przywilej, jeżeli nie za charakterystyczny objaw starszego wieku. Bardzo niewiele osób w okresie swe czytaj