Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
Na Straży
1981/5

Echa z konwencji

Andrychów, dnia 15.VII.1981 r. DRODZY W ZBAWICIELU NASZYM BRATERSTWO! Korzystając z łamów czasopisma „Na SAndrychów, dnia 15.VII.1981 r. DRODZY W ZBAWICIELU NASZYM BRATERSTWO! Korzystając z łamów czasopisma „Na Straży” pragniemy podzielić się radością, czytaj
Na Straży
1981/5

Rozsądzanie samego siebie – cz.II

część I Słowo Boże mówi, że przyjdzie czas, iż będziemy naznaczeni na sędziów świata, lecz obecnie nie jest jczęść I Słowo Boże mówi, że przyjdzie czas, iż będziemy naznaczeni na sędziów świata, lecz obecnie nie jest jeszcze ten czas, więc nie mamy przyswaja czytaj
Na Straży
1981/5

Miłosierdzia chcę, a nie ofiary

Mat. 12:1-14 Treścią dzisiejszej lekcji jest przestrzeganie sabatu. Rozsądni ludzie, niezależnie od swych przMat. 12:1-14 Treścią dzisiejszej lekcji jest przestrzeganie sabatu. Rozsądni ludzie, niezależnie od swych przekonań religijnych skłonni są przyznać m czytaj
Na Straży
1981/5

Zacniejsi Bereanie

Dzieje Ap. 17:1-15 Złoty tekst: „W sercu moim przechowuję słowo twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko tobieDzieje Ap. 17:1-15 Złoty tekst: „W sercu moim przechowuję słowo twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko tobie” – Psalm 119:11 (BW). Paweł, Sylas i czytaj