Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
Na Straży
1981/3

Echo z konwencji

Lens (Francja), 1 marca 1981 Drogo umiłowani w Panu Bracia i Siostry! Łaska i pokój Pana naszego Jezusa ChLens (Francja), 1 marca 1981 Drogo umiłowani w Panu Bracia i Siostry! Łaska i pokój Pana naszego Jezusa Chrystusa, które przewyższają wszelkie lud czytaj
Na Straży
1981/3

Prorok Eliasz – cz.II

część I Kościół przy końcu swej ziemskiej kariery ma być przemieniony.„Oto tajemnicę wam powiadam: nie wszyscczęść I Kościół przy końcu swej ziemskiej kariery ma być przemieniony.„Oto tajemnicę wam powiadam: nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy przemienieni będ czytaj
Na Straży
1981/3

Szkodliwość fałszywych wierzeń

„Jeśli tedy zakryta jest Ewangelia nasza, zakryta jest przed tymi, którzy giną. W których bóg świata tego oś „Jeśli tedy zakryta jest Ewangelia nasza, zakryta jest przed tymi, którzy giną. W których bóg świata tego oślepił zmysły, to jest w niewiernych, aby czytaj
Na Straży
1981/3

Pogodni chrześcijanie

„Ufajcie, jam jest; nie bójcie się” – Mar. 6:50. Podczas gdy przyjemną rzeczą dla naśladowców Pańskich je „Ufajcie, jam jest; nie bójcie się” – Mar. 6:50. Podczas gdy przyjemną rzeczą dla naśladowców Pańskich jest być trzeźwymi, poważnymi i umiarkowan czytaj
Na Straży
1981/3

Kto sieje ciału, żąć będzie skażenie

„Cokolwiek sieje człowiek, to też żąć będzie” – Gal. 6:7. W tych natchnionych słowach ap. Pawła zawarta j „Cokolwiek sieje człowiek, to też żąć będzie” – Gal. 6:7. W tych natchnionych słowach ap. Pawła zawarta jest bardzo ważna lekcja. W naszym życiu  czytaj
Na Straży
1981/3

Boskie przeznaczenie względem ludzkości

„Których Bóg przejrzał, tych też przeznaczył” – Rzym. 8:29. Podejmujemy ten przedmiot ponieważ sensowne, „Których Bóg przejrzał, tych też przeznaczył” – Rzym. 8:29. Podejmujemy ten przedmiot ponieważ sensowne, biblijne wyjaśnienie w pełni satysfakcjo czytaj