Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
Na Straży
1976/6

Starość – wiersz

Taką – co nigdzie nie prowadzi – dróżką, W zdartej chuścinie i niemal boso, Byle przed siebie – gdzie oczy pTaką – co nigdzie nie prowadzi – dróżką, W zdartej chuścinie i niemal boso, Byle przed siebie – gdzie oczy poniosą Drepcze staruszka. Czy szuka uc czytaj
Na Straży
1976/6

„Ducha nie zagaszajcie”

Światło użyte jest w Piśmie Świętym jako symbol rozjaśniającej mocy ducha świętego. Duch Boży był symbolicznieŚwiatło użyte jest w Piśmie Świętym jako symbol rozjaśniającej mocy ducha świętego. Duch Boży był symbolicznie przedstawiony nie tylko w olejku pomaza czytaj
Na Straży
1976/6

POSZUKIWANIE PAŃSKICH KLEJNOTÓW

„Znaleźliśmy onego, o którym pisał Mojżesz w zakonie i prorocy, Jezusa, syna Józefowego z Nazaretu.” W „Znaleźliśmy onego, o którym pisał Mojżesz w zakonie i prorocy, Jezusa, syna Józefowego z Nazaretu.” W poprzedniej lekcji widzieliśmy Jezusa w  czytaj
Na Straży
1976/6

Żywot i światłość ludzka

„W nim był żywot, a żywot był oną światłością ludzką” – wiersz 4. Niniejsza lekcja jest skróconym okreś „W nim był żywot, a żywot był oną światłością ludzką” – wiersz 4. Niniejsza lekcja jest skróconym określeniem całego planu Bożego, w jak najbar czytaj