Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
Na Straży
1960/4

Zatrważający rachunek

DZIŚ – z okazji 15 rocznicy zakończenia najkrwawszej z wojen – II wojny światowej warto zacytować te słowa. TaDZIŚ – z okazji 15 rocznicy zakończenia najkrwawszej z wojen – II wojny światowej warto zacytować te słowa. Tak, jak warto przypomnieć, iż w czasie II czytaj
Na Straży
1960/4

W obliczu soboru powszechnego

Redakcja „Tygodnika Powszechnego” zwróciła się do przedstawicieli trzech największych niekatolickich wyznań chRedakcja „Tygodnika Powszechnego” zwróciła się do przedstawicieli trzech największych niekatolickich wyznań chrześcijańskich w Polsce z prośbą o udzie czytaj
Na Straży
1960/4

Eliasz z winnicy Nabota

„Wiedzcie, że grzech wasz znajdzie was” – 4 Mojż. 32:23. Nikt tak nie potrafi natchnąć mężczyzny do czynó „Wiedzcie, że grzech wasz znajdzie was” – 4 Mojż. 32:23. Nikt tak nie potrafi natchnąć mężczyzny do czynów szlachetnych jak szlachetna niewiasta. czytaj
Na Straży
1960/4

Pilnujcie samych siebie i trzody

(Dzieje Ap. 20:2-38) „Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie posila” – Filip. 4:13. Św. Paweł, gdy uszed(Dzieje Ap. 20:2-38) „Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie posila” – Filip. 4:13. Św. Paweł, gdy uszedł z Efezu po onym wielkim rozruchu, odwi czytaj
Na Straży
1960/4

Rozerwanie i obrzezanie

„Upatrujcie rozerwanie, albowiem my jesteśmy obrzezaniem, którzy duchem służymy Bogu i chlubimy się w Chryst „Upatrujcie rozerwanie, albowiem my jesteśmy obrzezaniem, którzy duchem służymy Bogu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a ciału nie ufamy” – Filip czytaj
Na Straży
1960/4

Arka Noego jako symbol Chrystusa

„Czego teraz chrzest wzorem będąc, zbawia nas (nie składanie cielesnego plugastwa, ale obietnica spólna sumi „Czego teraz chrzest wzorem będąc, zbawia nas (nie składanie cielesnego plugastwa, ale obietnica spólna sumienia dobrego u Boga), przez zmartwychwst czytaj
Na Straży
1960/4

Wierzę – wiersz

Przeciwko burzom i wichrom żywota Co gaszą w ludziach święte ognie ducha Przeciw zwątpieniu, które myślą mioPrzeciwko burzom i wichrom żywota Co gaszą w ludziach święte ognie ducha Przeciw zwątpieniu, które myślą miota Jak wiotką brzozą śnieżna zawierucha czytaj
Na Straży
1960/4

Rozerwanie i obrzezanie

„Upatrujcie rozerwanie, albowiem my jesteśmy obrzezaniem, którzy duchem służymy Bogu i chlubimy się w Chryst „Upatrujcie rozerwanie, albowiem my jesteśmy obrzezaniem, którzy duchem służymy Bogu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a ciału nie ufamy” – Filip czytaj
Na Straży
1960/4

Arka Noego jako symbol Chrystusa

„Czego teraz chrzest wzorem będąc, zbawia nas (nie składanie cielesnego plugastwa, ale obietnica spólna sumi „Czego teraz chrzest wzorem będąc, zbawia nas (nie składanie cielesnego plugastwa, ale obietnica spólna sumienia dobrego u Boga), przez zmartwychwst czytaj
Na Straży
1960/4

Wierzę – wiersz

Przeciwko burzom i wichrom żywota Co gaszą w ludziach święte ognie ducha Przeciw zwątpieniu, które myślą mioPrzeciwko burzom i wichrom żywota Co gaszą w ludziach święte ognie ducha Przeciw zwątpieniu, które myślą miota Jak wiotką brzozą śnieżna zawierucha czytaj