Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
The Herald
2023/6

Koniec czterdziestego roku

„Jozue zaś, syn Nuna, był pełen ducha mądrości, gdyż Mojżesz włożył nań swoje ręce; słuchali go więc synow „Jozue zaś, syn Nuna, był pełen ducha mądrości, gdyż Mojżesz włożył nań swoje ręce; słuchali go więc synowie izraelscy i postępowali zgodnie z tym czytaj
The Herald
2023/6

Śmierć Mojżesza

„I nie powstał prorok więcej w Izraelu podobny Mojżeszowi, którego by tak znał Pan, twarzą w twarz” — 5 Mo „I nie powstał prorok więcej w Izraelu podobny Mojżeszowi, którego by tak znał Pan, twarzą w twarz” — 5 Mojż. 34:10, BG. Mojżesz wiernie służył czytaj
The Herald
2023/6

Bitwy z Amorytami i Moabitami

„Wtedy Izrael wyprawił posłańców do Sychona, króla amorejskiego, aby powiedzieli: Pozwól mi przejść przez „Wtedy Izrael wyprawił posłańców do Sychona, króla amorejskiego, aby powiedzieli: Pozwól mi przejść przez twoją ziemię; nie zboczymy na pola ani d czytaj
The Herald
2023/6

Ogniste węże

„Przetoż przypuścił Pan na lud węże ogniste, którzy kąsali lud; i pomarło wiele ludu z Izraela” – 4 Mojż. „Przetoż przypuścił Pan na lud węże ogniste, którzy kąsali lud; i pomarło wiele ludu z Izraela” – 4 Mojż. 21:6. Chananejczycy już od dziesięcio czytaj
The Herald
2023/6

Przejście przez Edom i śmierć Aarona

„Potem wyprawił Mojżesz z Kadesz posłańców do króla Edomu” — 4 Mojż. 20:14. Izrael znajdował się w Kade „Potem wyprawił Mojżesz z Kadesz posłańców do króla Edomu” — 4 Mojż. 20:14. Izrael znajdował się w Kadesz, gdzie Mojżesz popełnił błąd w Meriba czytaj
The Herald
2023/6

Sąd w Meriba

„Lecz zbór nie miał wody; zebrali się więc przeciw Mojżeszowi i przeciw Aaronowi” — 4 Mojż. 20:2. Czter „Lecz zbór nie miał wody; zebrali się więc przeciw Mojżeszowi i przeciw Aaronowi” — 4 Mojż. 20:2. Czterdziesty rok wędrówki na Synaju rozpoczął czytaj
The Herald
2023/6

Życie i śmierć Miriam

„W pierwszym miesiącu przyszli synowie izraelscy, cały zbór, na pustynię Syn. Lud zamieszkał w Kadesz. Tam „W pierwszym miesiącu przyszli synowie izraelscy, cały zbór, na pustynię Syn. Lud zamieszkał w Kadesz. Tam umarła Miriam i tam została pogrzebana” czytaj
The Herald
2023/6

Trzydzieści dziewięć lat

„Obłok Pana bowiem był nad przybytkiem w dzień, w nocy zaś był w nim ogień przed oczyma całego domu izrael „Obłok Pana bowiem był nad przybytkiem w dzień, w nocy zaś był w nim ogień przed oczyma całego domu izraelskiego w ciągu całej ich wędrówki” – 2 M czytaj
The Herald
2023/6

Na początku

Czterdziestoletnia wędrówka Izraela po pustyni to dobrze znana historia. Po cudownym wybawieniu z Egiptu, Iz Czterdziestoletnia wędrówka Izraela po pustyni to dobrze znana historia. Po cudownym wybawieniu z Egiptu, Izrael doświadczył niemal każdego rodzaju  czytaj