Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
The Herald
2023/4

Sztuczna inteligencja

„Jahwe bowiem udziela mądrości, z Jego ust pochodzą wiedza i zrozumienie!” – Przyp. 2:6, BP. Science fi „Jahwe bowiem udziela mądrości, z Jego ust pochodzą wiedza i zrozumienie!” – Przyp. 2:6, BP. Science fiction na początku XX wieku wywołało fasc czytaj
The Herald
2023/4

Pożegnalna mowa Pana Jezusa

„Niechaj się nie trwoży serce wasze; wierzcie w Boga i we mnie wierzcie!” — Jan 14:1. Podczas swoich os „Niechaj się nie trwoży serce wasze; wierzcie w Boga i we mnie wierzcie!” — Jan 14:1. Podczas swoich ostatnich dni na ziemi Jezus spędził cenny czytaj
The Herald
2023/4

Znaki Twojej obecności

„Kiedy to nastąpi i jaki będzie znak Twego przyjścia [obecności] i końca wieku?” — Mat. 24:3. Po wygłos „Kiedy to nastąpi i jaki będzie znak Twego przyjścia [obecności] i końca wieku?” — Mat. 24:3. Po wygłoszeniu kazania w świątyni uczniowie chcie czytaj
The Herald
2023/4

Drzewo figowe – kotwica w strumieniu czasu

„A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa: Gdy gałąź jego już mięknie i wypuszcza liście, poznajecie, „A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa: Gdy gałąź jego już mięknie i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato” — Mat. 24:32. Zd czytaj
The Herald
2023/4

Przypowieści znad Morza

„Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem” — Jan 6:63. Nie tylko apostołowie i uczniowie w „Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem” — Jan 6:63. Nie tylko apostołowie i uczniowie widzieli ducha Bożego w naszym Panu, lecz czytaj
The Herald
2023/4

Kazanie Jezusa na Górze

„Wszakże jeszcze teraz mówi Pan: Nawróćcie się do mnie całym swym sercem, w poście, płaczu i narzekaniu! R „Wszakże jeszcze teraz mówi Pan: Nawróćcie się do mnie całym swym sercem, w poście, płaczu i narzekaniu! Rozdzierajcie swoje serca, a nie swoje sz czytaj
The Herald
2023/4

Lekcje z Nazaretu

„I wszyscy przyświadczali mu, i dziwili się słowom łaski, które wychodziły z ust jego” — Łuk. 4:22. Po „I wszyscy przyświadczali mu, i dziwili się słowom łaski, które wychodziły z ust jego” — Łuk. 4:22. Po tym, jak Jezus został ochrzczony w rzece czytaj
The Herald
2023/4

Trzcina chwiejąca się od wiatru

„Co wyszliście oglądać na pustyni? Czy trzcinę chwiejącą się od wiatru?” — Mat. 11:7. Nasz Pan Jezus gł „Co wyszliście oglądać na pustyni? Czy trzcinę chwiejącą się od wiatru?” — Mat. 11:7. Nasz Pan Jezus głosił, uzdrawiał chorych, niewidomych, ch czytaj
The Herald
2023/4

Na początku

Kazania i nauczanie Naszego Pana zapewniają nam niezbędne informacje potrzebne do wzrostu każdego Nowego Stw Kazania i nauczanie Naszego Pana zapewniają nam niezbędne informacje potrzebne do wzrostu każdego Nowego Stworzenia. Koniecznym jest więc, abyśmy na czytaj