The Herald
2023/6

Koniec czterdziestego roku

„Jozue zaś, syn Nuna, był pełen ducha mądrości, gdyż Mojżesz włożył nań swoje ręce; słuchali go więc synow „Jozue zaś, syn Nuna, był pełen ducha mądrości, gdyż Mojżesz włożył nań swoje ręce; słuchali go więc synowie izraelscy i postępowali zgodnie z tym czytaj
The Herald
2023/6

Śmierć Mojżesza

„I nie powstał prorok więcej w Izraelu podobny Mojżeszowi, którego by tak znał Pan, twarzą w twarz” — 5 Mo „I nie powstał prorok więcej w Izraelu podobny Mojżeszowi, którego by tak znał Pan, twarzą w twarz” — 5 Mojż. 34:10, BG. Mojżesz wiernie służył czytaj
The Herald
2023/6

Bitwy z Amorytami i Moabitami

„Wtedy Izrael wyprawił posłańców do Sychona, króla amorejskiego, aby powiedzieli: Pozwól mi przejść przez „Wtedy Izrael wyprawił posłańców do Sychona, króla amorejskiego, aby powiedzieli: Pozwól mi przejść przez twoją ziemię; nie zboczymy na pola ani d czytaj
The Herald
2023/6

Ogniste węże

„Przetoż przypuścił Pan na lud węże ogniste, którzy kąsali lud; i pomarło wiele ludu z Izraela” – 4 Mojż. „Przetoż przypuścił Pan na lud węże ogniste, którzy kąsali lud; i pomarło wiele ludu z Izraela” – 4 Mojż. 21:6. Chananejczycy już od dziesięcio czytaj
The Herald
2023/6

Przejście przez Edom i śmierć Aarona

„Potem wyprawił Mojżesz z Kadesz posłańców do króla Edomu” — 4 Mojż. 20:14. Izrael znajdował się w Kade „Potem wyprawił Mojżesz z Kadesz posłańców do króla Edomu” — 4 Mojż. 20:14. Izrael znajdował się w Kadesz, gdzie Mojżesz popełnił błąd w Meriba czytaj
The Herald
2023/6

Sąd w Meriba

„Lecz zbór nie miał wody; zebrali się więc przeciw Mojżeszowi i przeciw Aaronowi” — 4 Mojż. 20:2. Czter „Lecz zbór nie miał wody; zebrali się więc przeciw Mojżeszowi i przeciw Aaronowi” — 4 Mojż. 20:2. Czterdziesty rok wędrówki na Synaju rozpoczął czytaj
The Herald
2023/6

Życie i śmierć Miriam

„W pierwszym miesiącu przyszli synowie izraelscy, cały zbór, na pustynię Syn. Lud zamieszkał w Kadesz. Tam „W pierwszym miesiącu przyszli synowie izraelscy, cały zbór, na pustynię Syn. Lud zamieszkał w Kadesz. Tam umarła Miriam i tam została pogrzebana” czytaj
The Herald
2023/6

Trzydzieści dziewięć lat

„Obłok Pana bowiem był nad przybytkiem w dzień, w nocy zaś był w nim ogień przed oczyma całego domu izrael „Obłok Pana bowiem był nad przybytkiem w dzień, w nocy zaś był w nim ogień przed oczyma całego domu izraelskiego w ciągu całej ich wędrówki” – 2 M czytaj
Wędrówka
2022/6

Pamiętajcie na wodzów waszych

Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam mówili słowo Boże, których obcowania koniec upatrując naśladujcie Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam mówili słowo Boże, których obcowania koniec upatrując naśladujcie wiarę ich - Heb. 13:7 (BG). Człowiek  czytaj
Wędrówka
2022/6

Apostoł Jakub – syn Alfeusza

Pochodzenie Pierwsza wzmianka o apostole Jakubie pojawia się przy wymienieniu wszystkich apostołów wybranych Pochodzenie Pierwsza wzmianka o apostole Jakubie pojawia się przy wymienieniu wszystkich apostołów wybranych przez Pana Jezusa. Filip i Bartłomiej, T czytaj