Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
Wędrówka
nr 2018/5

Przyjąć Królestwo Boże jak dziecko

Kto się więc uniży jak to dziecię, ten jest największy w Królestwie Niebios. A kto przyjmie jedno takie dzie Kto się więc uniży jak to dziecię, ten jest największy w Królestwie Niebios. A kto przyjmie jedno takie dziecię w imię moje, mnie przyjmuje - Mat. 18:3‑5 W obecnych czasach jesteśmy nauczani od najwcześniejszych lat naszego życia bycia odpowiedz czytaj
Pytania i Odpowiedzi IV
Wędrówka
nr 2018/5

Pytania i Odpowiedzi IV

Albowiem w ciele chodząc, nie według ciała walczymy (albowiem broń żołnierstwa naszego nie jest cielesna, al Albowiem w ciele chodząc, nie według ciała walczymy (albowiem broń żołnierstwa naszego nie jest cielesna, ale jest z Boga, mocna ku zburzeniu miejsc obronnych), burząc rady i wszelką wysokość, wynoszącą się przeciwko znajomości Bożej, i podbijając  czytaj
Pytania i Odpowiedzi III
Wędrówka
nr 2018/5

Pytania i Odpowiedzi III

Pismo Święte wskazuje, że Pan Jezus miał dom, w którym przebywał. Nie jest natomiast napisane, czy ten dom b Pismo Święte wskazuje, że Pan Jezus miał dom, w którym przebywał. Nie jest natomiast napisane, czy ten dom był jego własnością. A gdy Jezus się odwrócił i ujrzał, że idą za nim, rzekł do nich: Czego szukacie? A oni odpowiedzieli mu: Rabbi! (to zna czytaj
Pytania i Odpowiedzi II
Wędrówka
nr 2018/5

Pytania i Odpowiedzi II

Według 1 Mojż. 25:13-18, dwunastu synów Ismaela osiedliło się od Chawili do Szur. Gdy spojrzymy na mapę dowi Według 1 Mojż. 25:13-18, dwunastu synów Ismaela osiedliło się od Chawili do Szur. Gdy spojrzymy na mapę dowiemy się, że Chawila musiała sięgać półwyspu Synaj, na którym najprawdopodobniej leżało pustkowie Szur. Z wersetów tych wynika, że Ismpaelici czytaj
Pytania i Odpowiedzi I
Wędrówka
nr 2018/5

Pytania i Odpowiedzi I

Pan Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. Każdy człowiek ma szansę na to, by się rozwijać. Ro Pan Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. Każdy człowiek ma szansę na to, by się rozwijać. Rozwój cywilizacji spowodował jednak, że w niektórych miejscach na kuli ziemskiej przebiegał od szybciej i dynamiczniej, a w innych nie. Stąd  czytaj
Wędrówka
nr 2018/4

Od Redakcji

Drogi Czytelniku, W Twoich rękach jest kolejny numer „Wędrówki”. Tym razem chcielibyśmy przybliżyć Ci tematDrogi Czytelniku, W Twoich rękach jest kolejny numer „Wędrówki”. Tym razem chcielibyśmy przybliżyć Ci temat dobrze wszystkim znany ze szkółek, a także z okresu, gdy zastanawiamy się nad treściami związanymi z Pamiątką, czyli plagi egipskie. Zna czytaj
Nauka o plagach
Wędrówka
nr 2018/4

Nauka o plagach

Napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i usłyszałem wzdychanie jego, i zstąpiłem, żeby ich wybawić; p Napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i usłyszałem wzdychanie jego, i zstąpiłem, żeby ich wybawić; przeto teraz idź! Posyłam cię do Egiptu. - Dzieje Ap. 7:34 W obecnych czasach bardzo mocno szerzy się duch ateizmu. Środowiska naukowe gen czytaj
Dziesięć plag egipskich
Wędrówka
nr 2018/4

Dziesięć plag egipskich

Wyciągnę przeto rękę swoją i uderzę Egipt wszelkimi cudami moimi, których dokonam pośród nich, a potem wypuś Wyciągnę przeto rękę swoją i uderzę Egipt wszelkimi cudami moimi, których dokonam pośród nich, a potem wypuści was. - 2 Mojż. 3:20 Minęło około 400 lat, od kiedy Jakub, praojciec semickiej rodziny zwanej Izraelitami (1 Mojż. 32:28), osiedlił się czytaj
1. Plaga – Przemiana wody w krew
Wędrówka
nr 2018/4

1. Plaga – Przemiana wody w krew

Mojżesz i Aaron uczynili tak, jak rozkazał Pan: Podniósłszy laskę uderzył wody Nilu na oczach faraona i na o Mojżesz i Aaron uczynili tak, jak rozkazał Pan: Podniósłszy laskę uderzył wody Nilu na oczach faraona i na oczach jego sług; i wszystka woda w Nilu zamieniła się w krew. - 2 Mojż. 7:20 Starożytne cywilizacje rozwijały się w głównej mierze w dorz czytaj
2. Plaga – żaby
Wędrówka
nr 2018/4

2. Plaga – żaby

Aaron wyciągnął rękę swoją nad wody Egiptu i żaby wylazły, i pokryły ziemię egipską. - 2 Mojż. 8:6 Drugą Aaron wyciągnął rękę swoją nad wody Egiptu i żaby wylazły, i pokryły ziemię egipską. - 2 Mojż. 8:6 Drugą plagą jaką doświadczony został Egipt były żaby. Z dzisiejszej perspektywy zwierzęta te nie wydają się nam groźne, szkodliwe ani uciążliwe, j czytaj