Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
Wędrówka
2021/2

Od Redakcji

Bardzo często podczas badań w Zborach dochodzimy do wniosków, że to, co z perspektywy Pisma Świętego wydawałobBardzo często podczas badań w Zborach dochodzimy do wniosków, że to, co z perspektywy Pisma Świętego wydawałoby się najprostsze do zrozumienia, bywa j czytaj
Wędrówka
2021/2

Rozmowy w domu

Przynieśli też do niego i dzieci, aby się ich dotknął. A widząc to uczniowie, gromili ich. Jezus zaś przywoł Przynieśli też do niego i dzieci, aby się ich dotknął. A widząc to uczniowie, gromili ich. Jezus zaś przywołał je i rzekł: Pozwólcie dzieciom przych czytaj
Czy jestem taki sam?
Wędrówka
2021/2

Czy jestem taki sam?

Ale języka żaden z ludzi okrócić nie może, który jest nieokrócone złe, i pełne jadu śmiertelnego. Przezeń bł Ale języka żaden z ludzi okrócić nie może, który jest nieokrócone złe, i pełne jadu śmiertelnego. Przezeń błogosławimy Boga i Ojca, i przezeń przekl czytaj
Wędrówka
2021/2

I poznacie Prawdę, a Prawda was wyswobodzi

Słowa wypowiedziane do Żydów, którzy uwierzyli naszemu Panu, w czasie Jego pierwszej obecności. Czy zatem możeSłowa wypowiedziane do Żydów, którzy uwierzyli naszemu Panu, w czasie Jego pierwszej obecności. Czy zatem możemy je odnieść także i do nas? Myślę, że  czytaj
Wędrówka
2021/2

Mowa: TAK – TAK, NIE – NIE

Niechaj więc mowa wasza będzie: Tak - tak, nie - nie, bo co ponadto jest, to jest od złego – Mat. 5:37. P Niechaj więc mowa wasza będzie: Tak - tak, nie - nie, bo co ponadto jest, to jest od złego – Mat. 5:37. Pamiętam, że gdy za dziecka bawiliśmy się czytaj
Wędrówka
2021/2

Błogosławieni, którzy cierpią

1 Piotra 4:12-19 – Ogień jest symbolem przeżywanych cierpień. Jeśli będziemy umieli je znosić, to posłuż 1 Piotra 4:12-19 – Ogień jest symbolem przeżywanych cierpień. Jeśli będziemy umieli je znosić, to posłużą one ku dobremu. Jednak ważnym jest jak czytaj
Wędrówka
2021/2

Nasz język, nasza mowa

Jedni potrafią zwinnie władać swoim językiem, jakby ich myśli automatycznie były odtwarzane w aparacie mowy, dJedni potrafią zwinnie władać swoim językiem, jakby ich myśli automatycznie były odtwarzane w aparacie mowy, drudzy potrzebują czasu i wysiłku, żeby s czytaj
Wędrówka
2021/2

Napominanie

A proszę was, bracia! znoście [przyjmijcie] cierpliwie słowo napominania tego; bomci do was krótko pisał – H A proszę was, bracia! znoście [przyjmijcie] cierpliwie słowo napominania tego; bomci do was krótko pisał – Hebr. 13:22 (BG). W 12 rozdziale Listu czytaj
Wędrówka
2021/2

Wspomnienia z młodzieżowego w Pleśnej

Od 2 do 4 października odbyło się młodzieżowe w Pleśnej. Była to jedna z nielicznych w tym roku okazji do spotOd 2 do 4 października odbyło się młodzieżowe w Pleśnej. Była to jedna z nielicznych w tym roku okazji do spotkania się w większym gronie młodzieży. P czytaj
Wędrówka
2021/2

Daniel – Bohaterowie wiary

odcinek 1 o Danielu był w nr 4/2019 niniejszego czasopisma Prorok Daniel jest znany z opowieści biblijnycodcinek 1 o Danielu był w nr 4/2019 niniejszego czasopisma Prorok Daniel jest znany z opowieści biblijnych. Chyba najbardziej słynna historia prz czytaj
Wędrówka
2021/2

Strzeż serca twego – wiersz

Nad wszystkie rzeczy, jakie ziemia rodzi, Powab i blaski doczesnej mamony, Chroń twoje serce jak złotej koroNad wszystkie rzeczy, jakie ziemia rodzi, Powab i blaski doczesnej mamony, Chroń twoje serce jak złotej korony Bo żywot wieczny od niego pochodzi.  czytaj