Uwielbiajcie Pana
nr 132

Łaskawy jest nasz Pan

1
Łaskawy jest nasz Pan,
cierpliwy jest nasz Pan.
On jest miłosierny,
nie gniewa się.
Łaskawy jest nasz Pan,
cierpliwy jest nasz Pan.
2
On jest miłosierny,
nie gniewa się.
Jak wysoko niebo nad ziemią,
tak wielka dobroć
dla Bożych sług.
Jak daleko wschód od zachodu,
tak Bóg oddalił występki złe.
Uwielbiajcie Pana
132

Łaskawy jest nasz Pan

1
Łaskawy jest nasz Pan,
cierpliwy jest nasz Pan.
On jest miłosierny,
nie gniewa się.
Łaskawy jest nasz Pan,
cierpliwy jest nasz Pan.
2
On jest miłosierny,
nie gniewa się.
Jak wysoko niebo nad ziemią,
tak wielka dobroć
dla Bożych sług.
Jak daleko wschód od zachodu,
tak Bóg oddalił występki złe.
Koniec