Na żywo Offline Transmisja internetowa

XXX Konwencja Generalna ZWBPŚW – Wieliczka

"Oto stoję u drzwi i kołaczę" - Obj. 3:20

Transmisja rozpocznie się 24 czerwca 2017 (sobota) o godz. 09:00.