Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
Na Straży
nr 2009/5

Jeśli z Nim cierpimy… (cz. 1)

„A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z „A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z nim cierpimy, abyśmy także razem z nim uwielbieni byli” – Rzym. 8:17 (BW). Za przewodni tekst moich rozważań wybrałem werset 17. z 8. roz czytaj
Na Straży
nr 2009/5

Cztery wozy Zachariasza

Lekcja z Proroctwa Zachariasza 6:1-8 W wersetach 1 do 8 rozdziału 6. Proroctwa Zachariasza przekazane nam z Lekcja z Proroctwa Zachariasza 6:1-8 W wersetach 1 do 8 rozdziału 6. Proroctwa Zachariasza przekazane nam zostało szczególnego rodzaju proroctwo. Jest faktem, że w przeszłości Bóg stale i na rozmaite sposoby przemawiał do Izraelitów przez proro czytaj
Na Straży
nr 2009/5

Typ i antytyp

Autorzy Nowego Testamentu posługiwali się czasami greckim słowem typos (nr Stronga 5179), które tłumaczy się nAutorzy Nowego Testamentu posługiwali się czasami greckim słowem typos (nr Stronga 5179), które tłumaczy się na język polski między innymi jako: „odcisk pieczęci, znak, model wzór, posąg, figura”. Słowo to wywodzi się od czasownika typtoo oznaczające czytaj
Na Straży
nr 2009/5

Ewangelia Królestwa Bożego

„Lecz potem, gdy Jan był podany do więzienia, przyszedł Jezus do Galilei, każąc Ewangielię królestwa Bożeg „Lecz potem, gdy Jan był podany do więzienia, przyszedł Jezus do Galilei, każąc Ewangielię królestwa Bożego” – Mar. 1:14 (BG). Ewangelia to radosna, wesoła nowina. Jest ona opisana w czterech Ewangeliach, a w tytule każdej z nich obok imienia  czytaj
Na Straży
nr 2009/5

Troska o dzieło Boże

„Wielkie są dzieła Pana, godne badania przez wszystkich, którzy je kochają. Dzieło jego jest okazałe i wsp „Wielkie są dzieła Pana, godne badania przez wszystkich, którzy je kochają. Dzieło jego jest okazałe i wspaniałe, a sprawiedliwość jego trwa na wieki” – Psalm 111:2,3. Bóg w swojej potędze od prawieków dokonuje dzieła, którego w obecnym stanie czytaj
Na Straży
nr 2009/5

Od Redakcji

„Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie i wykonanie” – Filip. 2:13 (BW). Drodzy Czytel „Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie i wykonanie” – Filip. 2:13 (BW). Drodzy Czytelnicy! Zakończył się właśnie „sezon konwencyjny”. Jesienne słoty i nadchodząca zima sprawiają, że braterstwo na kilka miesięcy zaprzestają ur czytaj
Na Straży
nr 2009/6

Pieśni wieczorne, 20 lipca

„Ponieważ jednak opieka Boża czuwała nade mną aż do dnia dzisiejszego, ostałem się” – Dzieje Ap. 26:22. M „Ponieważ jednak opieka Boża czuwała nade mną aż do dnia dzisiejszego, ostałem się” – Dzieje Ap. 26:22. Mówiąc o zachowaniu swego życia, apostoł nie mówi tutaj o zasłudze Lizjasza, dowódcy garnizonowego w Jerozolimie, ale oświadcza, że otrzymał  czytaj
Na Straży
nr 2009/6

Z Nowym Rokiem 2010

Naszym Czytelnikom, z okazji nadchodzącego Nowego Roku pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia wielu błogoNaszym Czytelnikom, z okazji nadchodzącego Nowego Roku pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia wielu błogosławieństw Bożych, pomocy naszego Ojca i Jego opieki we wszelkich trudnościach, a przede wszystkim radości i pokoju płynących z poznania Ewa czytaj
Na Straży
nr 2009/6

Cudowny Lekarz

Ach czemuż tyle chorób i cierpienia, I tyle płaczu, tyle utrapienia? Czemuż ta straszna śmierć gnębi ten świAch czemuż tyle chorób i cierpienia, I tyle płaczu, tyle utrapienia? Czemuż ta straszna śmierć gnębi ten świat Już prawie sześć tysięcy lat?! Skądże te wszystkie dolegliwości, Czy tak trwać będzie do nieskończoności? Wielcy lekarze dzisiejszego czytaj