Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
Na Straży
2023/2

Czas narodzin

Pytanie: Mam pytanie w sprawie narodzin Jezusa, a szczególnie odnośnie do nieomylności Pisma Świętego. Jeżel Pytanie: Mam pytanie w sprawie narodzin Jezusa, a szczególnie odnośnie do nieomylności Pisma Świętego. Jeżeli Biblia jest natchniona (2 Tym. 3:16),  czytaj
Na Straży
2023/2

Czuwanie i pilnowanie szat swoich

„Oto przychodzę jak złodziej; błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje szat swoich, aby nie chodzić nago i a „Oto przychodzę jak złodziej; błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje szat swoich, aby nie chodzić nago i aby nie widziano sromoty jego” – Obj. 16: czytaj
Na Straży
2023/2

Góra Błogosławieństw – cz.1

Czy chrześcijanin ma jakiś kodeks postępowania?  Czy mamy zapisaną instrukcję właściwego zachowania, tak jaCzy chrześcijanin ma jakiś kodeks postępowania?  Czy mamy zapisaną instrukcję właściwego zachowania, tak jak Żydzi mieli podany Zakon? Mamy. Te prz czytaj
Na Straży
2023/2

Cierpliwe oczekiwanie na Krόlestwo

Radio, prasa i telewizja zalewają nas codziennie falami informacji. Jak zawsze są i te dobre wiadomości, i te Radio, prasa i telewizja zalewają nas codziennie falami informacji. Jak zawsze są i te dobre wiadomości, i te złe. Podziwiamy wielkie zdobycze technik czytaj
Na Straży
2023/2

Strzeż się przed zachłannością

„Bo cóż pomoże człowiekowi, choćby wszystek świat pozyskał, a szkodowałby na duszy swojej?” – Mar. 8:36. „Bo cóż pomoże człowiekowi, choćby wszystek świat pozyskał, a szkodowałby na duszy swojej?” – Mar. 8:36. Pewnego razu, gdy Pan Jezus nauczał lu czytaj
Na Straży
2023/2

Diadem królewski

„I nazwą cię nowym imieniem […]. Będziesz prześliczną koroną w rękach Jahwe, królewskim diademem w dłoni twe „I nazwą cię nowym imieniem […]. Będziesz prześliczną koroną w rękach Jahwe, królewskim diademem w dłoni twego Boga” – Izaj. 62:2-3 (BT). W pewny czytaj
Na Straży
2023/2

Dwa rodzaje grzeszników

„Wiara twoja ciebie zbawiła”  – Łuk. 7:36-50. Imię Szymon było bardzo popularne pomiędzy Żydami i dlatego „Wiara twoja ciebie zbawiła”  – Łuk. 7:36-50. Imię Szymon było bardzo popularne pomiędzy Żydami i dlatego nie jest czymś niezwykłym, że było dwóc czytaj
Na Straży
2023/2

Jezus zdradzony i opuszczony

„Izali nie mam pić kielicha tego, który mi dał Ojciec” – Jan 18:11. Nic tak silnie nie przemawia do lud „Izali nie mam pić kielicha tego, który mi dał Ojciec” – Jan 18:11. Nic tak silnie nie przemawia do ludzkiego rozsądku, jak prostota Ewangelii  czytaj
Na Straży
2023/2

Od Redakcji

okres początku wiosny jest czasem wspomnień i rozmyślań o zakończeniu tutaj na ziemi misji naszego Pana, o J okres początku wiosny jest czasem wspomnień i rozmyślań o zakończeniu tutaj na ziemi misji naszego Pana, o Jego męce i cierpieniu. To czas przemyśle czytaj