Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
Na Straży
2023/1

Echo z Konwencji – Oleszyce

Oleszyce - 12.06.2022 r. „Szukajcie Pana, dopóki można go znaleźć, wzywajcie go, dopóki jest blisko!” – Izaj.Oleszyce - 12.06.2022 r. „Szukajcie Pana, dopóki można go znaleźć, wzywajcie go, dopóki jest blisko!” – Izaj. 55:6 (BW) Zgodnie z zaleceniem Słowa B czytaj
Na Straży
2023/1

Echo z Konwencji – Wierzchosławice

Wierzchosławice - 22.05.2022 Przy Bożym błogosławieństwie, po raz kolejny grupa zborów organizujących konwencWierzchosławice - 22.05.2022 Przy Bożym błogosławieństwie, po raz kolejny grupa zborów organizujących konwencję w Wierzchosławicach zaprosiła 22 maja czytaj
Na Straży
2023/1

Zwyciężanie samego siebie

„A to wiedz, iż w ostateczne dni nastaną czasy trudne. Albowiem będą ludzie sami siebie miłujący” – 2 Tym. 3 „A to wiedz, iż w ostateczne dni nastaną czasy trudne. Albowiem będą ludzie sami siebie miłujący” – 2 Tym. 3:1-2. Drodzy Czytelnicy, przy łasce i czytaj
Na Straży
2023/1

Nadzieja Wieku Ewangelii

„Tym, którzy przez wytrwanie w uczynku dobrym szukają sławy i czci i nieskazitelności, odda żywot wieczny” – „Tym, którzy przez wytrwanie w uczynku dobrym szukają sławy i czci i nieskazitelności, odda żywot wieczny” – Rzym. 2:7. Powołanie w Wieku Ewangel czytaj
Na Straży
2023/1

Przymierze potwierdzone przysięgą

„Uwierzył tedy Panu, i poczytano mu to ku sprawiedliwości” – 1 Mojż. 15:6. W naszej ostatniej lekcji (a „Uwierzył tedy Panu, i poczytano mu to ku sprawiedliwości” – 1 Mojż. 15:6. W naszej ostatniej lekcji (art. „Niebezpieczeństwo łakomstwa” – R-39 czytaj
Na Straży
2023/1

Jak Bóg komunikuje się z ludźmi?

„Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków; ostatnio, u kresu ty „Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków; ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, któ czytaj
Na Straży
2023/1

Wielki Przywilej Służby

„Jako i Syn człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, ale aby służył, i aby dał duszę swą na okup za wielu” „Jako i Syn człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, ale aby służył, i aby dał duszę swą na okup za wielu” – Mat. 20:28. W powyższym tekście Jez czytaj
Na Straży
2023/1

Niebieskie Powołanie

Przypomnijmy sobie jedną z podstawowych nauk wynikających ze Słowa Bożego. Wszyscy znamy słowa: „Przetoż, bracPrzypomnijmy sobie jedną z podstawowych nauk wynikających ze Słowa Bożego. Wszyscy znamy słowa: „Przetoż, bracia święci, powołania niebieskiego uczest czytaj
Na Straży
2023/1

Rozmyślania noworoczne

Drodzy czytelnicy „Na Straży”, „łaska Wam i pokój niech się rozmnoży” (1 Piotra 1:2). „Koronujesz rok dob Drodzy czytelnicy „Na Straży”, „łaska Wam i pokój niech się rozmnoży” (1 Piotra 1:2). „Koronujesz rok dobrocią twą” – Psalm 65:12. Wdzięczni jest czytaj