Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
Na Straży
2020/4

Od Redakcji

  Dawid był pasterzem nad literalnymi owcami. Dobrze wiedział, że to od niego są one zależne. W odpowiedz   Dawid był pasterzem nad literalnymi owcami. Dobrze wiedział, że to od niego są one zależne. W odpowiedzialny sposób zajmował się powierzonym mu czytaj
Na Straży
2020/4

Jehowa Bóg nasz jeden jest

„Ale my mamy jednego Boga Ojca, z którego wszystko” – 1 Kor. 8:6.   Pomimo szeroko ogłaszanej i p „Ale my mamy jednego Boga Ojca, z którego wszystko” – 1 Kor. 8:6.   Pomimo szeroko ogłaszanej i przyjmowanej nauki o trójcy, my trzymamy  czytaj
Na Straży
2020/4

O Księdze Kaznodziei Salomona

Księga Kaznodziei Salomona zwana jest w niektórych przekładach Księgą Koheleta (tzn. kaznodziei) albo z greckaKsięga Kaznodziei Salomona zwana jest w niektórych przekładach Księgą Koheleta (tzn. kaznodziei) albo z grecka Księgą Eklezjastesa. W pierwszym wersec czytaj
Na Straży
2020/4

Brama Niebieska

„A oto, Ja jestem z tobą i strzec cię będę gdziekolwiek pójdziesz”.   Lekcja niniejsza traktuje o pa „A oto, Ja jestem z tobą i strzec cię będę gdziekolwiek pójdziesz”.   Lekcja niniejsza traktuje o patriarsze Jakubie. Miał on około czterdzi czytaj
Na Straży
2020/4

Porywający prąd czasu

Apostoł Paweł w Liście do Hebrajczyków 2:1 napisał: „Przetoż musimy tym pilniej przestrzegać tego, cośmy słysApostoł Paweł w Liście do Hebrajczyków 2:1 napisał: „Przetoż musimy tym pilniej przestrzegać tego, cośmy słyszeli, byśmy snać nie przeciekli”. Do ko czytaj
Na Straży
2020/4

Obmowa jest grzechem

Normy moralne, które ludzie wyznają, nie są normami chrześcijanina. Chrześcijaninowi nie wolno czynić tego wszNormy moralne, które ludzie wyznają, nie są normami chrześcijanina. Chrześcijaninowi nie wolno czynić tego wszystkiego, na co ludzie sobie dzisiaj poz czytaj