Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
Na Straży
1990/1

Czy będzie rokiem błogosławieństw?

Drodzy współtowarzysze „wąskiej drogi" do niebiańskiego Królestwa: - Czujemy ku Wam serdeczną braterską miłośćDrodzy współtowarzysze „wąskiej drogi" do niebiańskiego Królestwa: - Czujemy ku Wam serdeczną braterską miłość. Korzystając ze sposobności nowego roku czytaj
Na Straży
1990/1

Listy zalecające ślub

Kochany Bracie Russell! Właśnie otrzymałem numer Watch Tower z 15 czerwca (1908 r. przyp. tłum.) i do tej pKochany Bracie Russell! Właśnie otrzymałem numer Watch Tower z 15 czerwca (1908 r. przyp. tłum.) i do tej pory, gdy go czytam, jestem wielce zbudow czytaj
Na Straży
1990/1

Co znaczy słowo ślub

Zdaje się być widocznym, że kilku braci, zwykle rozgarniętych, nie posiada zrozumienia słowa „ślub"; albo że nZdaje się być widocznym, że kilku braci, zwykle rozgarniętych, nie posiada zrozumienia słowa „ślub"; albo że nasz wielki przeciwnik sprzeciwił się ślu czytaj
Na Straży
1990/1

Na górach Beter

Temat nasz został wyjęty z Pieśni nad Pieśniami, z rozdziału 2 i wersetu 17: „Wróć... bądź podobny, mój miły,Temat nasz został wyjęty z Pieśni nad Pieśniami, z rozdziału 2 i wersetu 17: „Wróć... bądź podobny, mój miły, do gazeli, do młodego jelenia na Górach czytaj
Na Straży
1990/1

Dobry Pasterz i Jego owce

Podczas pierwszej obecności naszego Pana, jak i w obecnym czasie, było i jest wielu przywódców i nauczycieli rPodczas pierwszej obecności naszego Pana, jak i w obecnym czasie, było i jest wielu przywódców i nauczycieli religijnych; istniały także różne systemy czytaj
Na Straży
1990/1

Siódmy dzień stworzenia

Niech mi wolno będzie wyrazić kilka myśli na temat siódmego dnia stworzenia, czyli Boskiego sabatu, w którym oNiech mi wolno będzie wyrazić kilka myśli na temat siódmego dnia stworzenia, czyli Boskiego sabatu, w którym odpoczął On od wszystkich swoich dzieł, j czytaj
Na Straży
1990/1

Największy w królestwie

"Nie jest wolą Ojca waszego, który jest w Niebiesiech, aby zginął jeden z tych maluczkich". Mat.18:1-14. "Nie jest wolą Ojca waszego, który jest w Niebiesiech, aby zginął jeden z tych maluczkich". Mat.18:1-14. W kazaniu na świętej górze, które przeds czytaj