Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
Na Straży
1975/5

Pieśń wolności

„Którzy siali ze łzami, żąć będą z wykrzykaniem” – Psalm 126:5. Psalm 85 zawiera w sobie kilka punktów, „Którzy siali ze łzami, żąć będą z wykrzykaniem” – Psalm 126:5. Psalm 85 zawiera w sobie kilka punktów, które można zastosować. Najpierw przeds czytaj
Na Straży
1975/5

Pozyskując innych dla Chrystusa

„I będziecie mi świadkami i w Jeruzalemie, i we wszystkiej Judzkiej ziemi i w Samaryi, aż do ostatniego kr „I będziecie mi świadkami i w Jeruzalemie, i we wszystkiej Judzkiej ziemi i w Samaryi, aż do ostatniego kraju ziemi.” Jako towarzysza podczas d czytaj