Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
Na Straży
1975/5

Echa z Konwencji

WALLERS (FRANCJA) Umiłowani w Chrystusie Bracia i Siostry. Łaska i pokój Boży niech Wam towarzyszą na każdWALLERS (FRANCJA) Umiłowani w Chrystusie Bracia i Siostry. Łaska i pokój Boży niech Wam towarzyszą na każdy dzień w postępowaniu za Wodzem Zbawien czytaj
Na Straży
1975/5

Z karty żałobnej

„Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają.” Gdy ktoś ze sławnych ludzi umiera, każdy kto go znał„Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają.” Gdy ktoś ze sławnych ludzi umiera, każdy kto go znał, uprzytamnia sobie wszystkie jego zasłu czytaj
Na Straży
1975/5

Piotr w Liddzie i Joppie

„Uzdrawia cię Jezus Chrystus, wstańże” – Dzieje Ap. 9:34. Prześladowanie, które rozproszyło uczniów po „Uzdrawia cię Jezus Chrystus, wstańże” – Dzieje Ap. 9:34. Prześladowanie, które rozproszyło uczniów po całej Judei, a któremu przewodził Saul z czytaj
Na Straży
1975/5

Ukaranie zazdrości i nienawiści

„Miłość jest długo cierpliwa, miłość nie zazdrości, miłość nie nadyma się, nie szuka swoich rzeczy, nie je „Miłość jest długo cierpliwa, miłość nie zazdrości, miłość nie nadyma się, nie szuka swoich rzeczy, nie jest porywcza do gniewu, nie myśli nic złe czytaj
Na Straży
1975/5

Pismo Święte natchnione od Boga

Jak pięknym w oczach zdrowo myślących ludzi jawi się zrównoważony, stanowczy i karny charakter, a w przeciwi Jak pięknym w oczach zdrowo myślących ludzi jawi się zrównoważony, stanowczy i karny charakter, a w przeciwieństwie doń – jak niemiłymi wydają się c czytaj
Na Straży
1975/5

Pieśń wolności

„Którzy siali ze łzami, żąć będą z wykrzykaniem” – Psalm 126:5. Psalm 85 zawiera w sobie kilka punktów, „Którzy siali ze łzami, żąć będą z wykrzykaniem” – Psalm 126:5. Psalm 85 zawiera w sobie kilka punktów, które można zastosować. Najpierw przeds czytaj
Na Straży
1975/5

Pozyskując innych dla Chrystusa

„I będziecie mi świadkami i w Jeruzalemie, i we wszystkiej Judzkiej ziemi i w Samaryi, aż do ostatniego kr „I będziecie mi świadkami i w Jeruzalemie, i we wszystkiej Judzkiej ziemi i w Samaryi, aż do ostatniego kraju ziemi.” Jako towarzysza podczas d czytaj