Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
Na Straży
1974/4

Echa z Konwencji

Drogo umiłowani w naszym Zbawicielu Braterstwo! Zbór Pana w Lublinie miał możność urządzić ucztę duchową Drogo umiłowani w naszym Zbawicielu Braterstwo! Zbór Pana w Lublinie miał możność urządzić ucztę duchową w dniach 3 i 4 sierpnia 1974 r. w Strzel czytaj
Na Straży
1974/4

Echa z Konwencji – Generalna 1974

Umiłowani w Chrystusie bracia i siostry oraz wszyscy czytelnicy czasopisma „Na straży”! Życzeniem naszym Umiłowani w Chrystusie bracia i siostry oraz wszyscy czytelnicy czasopisma „Na straży”! Życzeniem naszym jest podzielić się z Wami doznanymi błog czytaj
Na Straży
1974/4

Kto jest mój bliźni

„Będziesz miłował bliźniego twego jako samego siebie” – Mat. 22:39. Powyższe słowa były wypowiedziane prz „Będziesz miłował bliźniego twego jako samego siebie” – Mat. 22:39. Powyższe słowa były wypowiedziane przez naszego Pana w Jego zsumowaniu dziesi czytaj
Na Straży
1974/4

Bracia Polscy, czyli Arianie – cz. IX

część VIII Arianie – dwubożanie (dyteiści) – uznający za Boga – Ojca i Chrystusa. Szli oni rzeczywiście śladaczęść VIII Arianie – dwubożanie (dyteiści) – uznający za Boga – Ojca i Chrystusa. Szli oni rzeczywiście śladami Ariusza. Przedstawicielem tego kierun czytaj
Na Straży
1974/4

Jezus uzdrawia oczy ociemniałego człowieka

„Jam jest światłością świata” – wiersz 5. W trzecim roku misji naszego Pana, w jesieni na sześć miesięc „Jam jest światłością świata” – wiersz 5. W trzecim roku misji naszego Pana, w jesieni na sześć miesięcy przed ukrzyżowaniem, Pan Jezus przybył czytaj
Na Straży
1974/4

Przyjdź i ratuj nas

Złoty tekst: „Przepraw się do Macedonii i ratuj nas” – Dzieje Ap. 16:9. Dzisiejsza lekcja jest związana Złoty tekst: „Przepraw się do Macedonii i ratuj nas” – Dzieje Ap. 16:9. Dzisiejsza lekcja jest związana z przyniesieniem Ewangelii do Europy. P czytaj
Na Straży
1974/4

Idźcie i Wy do winnicy

„Takci będą ostatni pierwszymi, a pierwsi ostatnimi” – Mat. 20:16. Za czasów naszego Pana hodowla wina by „Takci będą ostatni pierwszymi, a pierwsi ostatnimi” – Mat. 20:16. Za czasów naszego Pana hodowla wina była jednym z głównych zajęć. Górzyste str czytaj
Na Straży
1974/4

Ja mam wielki lud w tym mieście

Złoty tekst: „Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, jam zwyciężył świat” – Jan 16:33. Święty Pa Złoty tekst: „Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, jam zwyciężył świat” – Jan 16:33. Święty Paweł krótko zatrzymał się w Atenach, gdyż czytaj
Na Straży
1974/4

Psalm Donroczynny

„Błogosław, duszo moja, Panu, a nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw jego” (w. 2) – Chwalcie Pana. – Wielu „Błogosław, duszo moja, Panu, a nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw jego” (w. 2) – Chwalcie Pana. – Wielu chrześcijan znajduje w związce bojaźni. czytaj