Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
Na Straży
1971/6

Echa z konwencji

Dzięki łaskawemu kierownictwu Niebieskiego Ojca w dn. 17 i 18 lipca w miejscowości Strzelce k/Nałęczowa odby Dzięki łaskawemu kierownictwu Niebieskiego Ojca w dn. 17 i 18 lipca w miejscowości Strzelce k/Nałęczowa odbyła się uczta duchowa. Konwencja ta za czytaj
Na Straży
1971/6

Ode mnie się ta rzecz stała

Każde prawdziwe dziecko Boże jest chętne, by służyć Bogu i Jego ludowi w każdy możliwy sposób. Ci, którzy tegoKażde prawdziwe dziecko Boże jest chętne, by służyć Bogu i Jego ludowi w każdy możliwy sposób. Ci, którzy tego pragnienia nie mają, mogą wątpić w praw czytaj
Na Straży
1971/6

Jam jest on chleb żywota

W Ewangeliach zauważyć można dwa cuda, które uczynił Jezus karmiąc lud na puszczy. Przy jednym było pięć tys W Ewangeliach zauważyć można dwa cuda, które uczynił Jezus karmiąc lud na puszczy. Przy jednym było pięć tysięcy, a przy drugim cztery tysiące ludzi czytaj
Na Straży
1971/6

Spokojni na Ziemi

OD REDAKCJI „Do swej własności przyszedł, ale go właśni nie przyjęli (Jan 1:11). Takimi oto słowy ewangelistOD REDAKCJI „Do swej własności przyszedł, ale go właśni nie przyjęli (Jan 1:11). Takimi oto słowy ewangelista św. Jan stwierdza smutny stan, jaki is czytaj
Na Straży
1971/6

w Kościele – przed Bogiem (wiersz)

Ewangelia wg św. Łukasza 18:10-14 Stanął dumnie w świątyni w czas modlitwy, ciszy. Nie, by na nędzę grzechówEwangelia wg św. Łukasza 18:10-14 Stanął dumnie w świątyni w czas modlitwy, ciszy. Nie, by na nędzę grzechów swoich się użalić, Lecz, by się zasług czytaj
Na Straży
1971/6

Chwała

Tobie przynależy, o Boże, chwała na Syjonie!” – Psalm 65:2. Tekst hebrajski podaje w tym miejscu tak szcz Tobie przynależy, o Boże, chwała na Syjonie!” – Psalm 65:2. Tekst hebrajski podaje w tym miejscu tak szczególną myśl, że w naszym języku nie ma o czytaj
Na Straży
1971/6

Boskie kierownictwo

Motto: „Bo iż wiatr siali, wicher też żąć będą” – Oz. 8:6. Lekcja z Proroctwa Ozeasza 4 :1-6. Prorok Ozea Motto: „Bo iż wiatr siali, wicher też żąć będą” – Oz. 8:6. Lekcja z Proroctwa Ozeasza 4 :1-6. Prorok Ozeasz mieszkał na północy królestwa izraels czytaj
Na Straży
1971/6

Czas odkupując…

„Naucz nas obliczać dni naszych, abyśmy przywiedli serce do mądrości” – Psalm 90:12. Coraz bliżej jesteśm „Naucz nas obliczać dni naszych, abyśmy przywiedli serce do mądrości” – Psalm 90:12. Coraz bliżej jesteśmy Niebieskiej Ojczyzny. Droga, która jes czytaj
Na Straży
1971/6

Pan, Człowiek, Król

Motto: „A byli pasterze w onej krainie w polu nocujący i straż nocną trzymający nad stadem swoim. A oto Anioł Motto: „A byli pasterze w onej krainie w polu nocujący i straż nocną trzymający nad stadem swoim. A oto Anioł Pański stanął podle nich, a chwała Pańsk czytaj