Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
The Herald
nr 2012/4

W jaki sposób rozmawiać o Jezusie Chrystusie z osobami, które nie są Chrześcijanami

I obchodził Jezus wszystkie miasta i wioski, nauczał w ich synagogach i zwiastował ewangelię o Królestwie I obchodził Jezus wszystkie miasta i wioski, nauczał w ich synagogach i zwiastował ewangelię o Królestwie (…) – Mat. 9:33. Wiele osób, które nie są Chrześcijanami, musi się najpierw przekonać o tym, że Biblia mówi prawdę. Potem mogą próbować z czytaj
The Herald
nr 2012/4

Z serca o okupie

Bo Ja nie z siebie samego mówiłem, ale Ojciec, który mnie posłał, On mi rozkazał, co mam powiedzieć i co m Bo Ja nie z siebie samego mówiłem, ale Ojciec, który mnie posłał, On mi rozkazał, co mam powiedzieć i co mam mówić - Jan. 12:49. Niektórzy mają szczęście znać naukę o ofierze Chrystusa od dzieciństwa. Jedni prawdopodobnie myślą o okupie w kate czytaj
The Herald
nr 2012/4

Jak rozmawiać z wierzącymi o naturze Boga

Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga - Jan. 20:31. Zasadniczo istnie Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga - Jan. 20:31. Zasadniczo istnieją trzy, sprzeczne ze sobą poglądy o naturze Boga: ariański, trynitarny i unitariański. Zgodnie z powszechnym poglądem ariańskim, Bóg jes czytaj
The Herald
nr 2012/4

W jaki sposób rozmawiać z osobami wierzącymi o śmierci i piekle

Obyś mnie ukrył w krainie umarłych, schował mnie, aż uśmierzy się twój gniew, wyznaczył mi kres, a potem w Obyś mnie ukrył w krainie umarłych, schował mnie, aż uśmierzy się twój gniew, wyznaczył mi kres, a potem wspomniał na mnie! – Joba 14:13. Od momentu kiedy Adam zgrzeszył i umarł, ludzie zastanawiają się, co ich czeka po śmierci. Co się dzieje  czytaj
The Herald
nr 2012/4

Jak o Bogu rozmawiać z inżynierami i naukowcami

Kto odpowiada, zanim wysłucha, zdradza swoją bezmyślność i naraża się na hańbę -Przyp. 18:13. W popular Kto odpowiada, zanim wysłucha, zdradza swoją bezmyślność i naraża się na hańbę -Przyp. 18:13. W popularnym podręczniku szkolnym z końca lat 60 wybitny antropolog Anthony Wallace przepowiedział śmierć bogów w następujący sposób: „ewolucyjną prz czytaj
The Herald
nr 2012/4

Nauka a tradycja

Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię - 1 Moj. 1:1. Początek wszechświata: w 1 Moj. 1:1 mamy wskazane Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię - 1 Moj. 1:1. Początek wszechświata: w 1 Moj. 1:1 mamy wskazane, że Bóg stworzył niebo i ziemię. Następnie, opis sześciu dni stworzenia rozpoczyna się od słów: „I rzekł Bóg …”. Tym samym, wiek wszechświa czytaj
The Herald
nr 2012/4

Arytmetyka Dni ostatnich”

Wnioski płynące z odrobiny arytmetyki są bardzo pouczające Czy Ziemia jest wystarczająco duża? Obecnie lWnioski płynące z odrobiny arytmetyki są bardzo pouczające Czy Ziemia jest wystarczająco duża? Obecnie ludność świata liczy niemal siedem miliardów. Jeśli liczba wszystkich ludzi, jacy kiedykolwiek żyli na świecie, wynosiłaby ok. sześćdziesiąt  czytaj
The Herald
nr 2012/4

Jak rozmawiać o Izraelu

 I w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel i odwróci bezbożn  I w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba - Rzym. 11:26. Wiele z proroctw mówi o odrodzeniu Izraela (być może jest to jedyny temat częściej wspominany niż proroctwa  czytaj
The Herald
nr 2012/4

O wszystkich narodach

Rozmnożę potomstwo twoje jak gwiazdy na niebie i dam potomstwu twemu wszystkie te kraje, a wszystkie narod Rozmnożę potomstwo twoje jak gwiazdy na niebie i dam potomstwu twemu wszystkie te kraje, a wszystkie narody ziemi będą błogosławione przez potomstwo twoje - 1 Moj. 26:4. Bóg obiecał Abrahamowi: „w potomstwie twoim [nasienie Abrahama – Mesjasz] czytaj
The Herald
nr 2012/5

Na początku

Księga Psalmów to wyjątkowa część Pisma Świętego. Otwieramy ją gdy szukamy pociechy i nadziei, a czasem tylk Księga Psalmów to wyjątkowa część Pisma Świętego. Otwieramy ją gdy szukamy pociechy i nadziei, a czasem tylko dla zwykłej przyjemności czytania. Ufamy Psalmom za ich niebiańską mądrość i Bożą pociechę. Możemy w nich znaleźć opis ludzkich rozterek,  czytaj