Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
The Herald
nr 2012/2

Kiedy Jezus wjechał do Jerozolimy?

Opis św. Jana dotyczący przebiegu zdarzeń w ostatnim tygodniu życia Jezusa, nie rozstrzyga kwestii daty, kie Opis św. Jana dotyczący przebiegu zdarzeń w ostatnim tygodniu życia Jezusa, nie rozstrzyga kwestii daty, kiedy Jezus triumfalnie wjechał do Jerozolimy. Istnieją dwie możliwości, że była to niedziela, 9 Nisan, albo poniedziałek, 10 Nisan. W dniu  czytaj
The Herald
nr 2012/2

Królestwo będzie wam zabrane

Zaprawdę powiadam wam, że celnicy i wszetecznice wyprzedzają was do Królestwa Bożego -Mat. 21:31. Wstęp Zaprawdę powiadam wam, że celnicy i wszetecznice wyprzedzają was do Królestwa Bożego -Mat. 21:31. Wstęp Przypowieść to opowiadanie, które ilustruje lub naucza pewnej prawdy, zasady religijnej lub przekazuje lekcję moralną, za pomocą porówna czytaj
The Herald
nr 2012/2

Pięć pytań do króla

I nikt nie mógł mu odpowiedzieć ani słowa, ani też już nikt od owego dnia nie odważył się go pytać - Mat. I nikt nie mógł mu odpowiedzieć ani słowa, ani też już nikt od owego dnia nie odważył się go pytać - Mat. 22:46. Jezus wjechał na osiołku do Jerozolimy, wypełniając proroctwo Zachariasza 9:9. Tłumy, które zebrały się na obchody Paschy w Jerozo czytaj
The Herald
nr 2012/2

Umiłował ich aż do końca

A gdy nadeszła pora, zajął miejsce przy stole, a apostołowie z nim. I rzekł do nich: Gorąco pragnąłem spoż A gdy nadeszła pora, zajął miejsce przy stole, a apostołowie z nim. I rzekł do nich: Gorąco pragnąłem spożyć tę wieczerzę paschalną z wami przed moją męką; powiadam wam bowiem, iż nie będę jej już spożywał, aż nastąpi spełnienie w Królestwie Boży czytaj
The Herald
nr 2012/2

Nasze relacje

Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami – Jana 15:5. Krzew winny i latorośle „Ja jestem pra Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami – Jana 15:5. Krzew winny i latorośle „Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc czytaj
The Herald
nr 2012/2

Wzgardzony i odrzucony

Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu, utrudzeni - Hebr. 12:3. Tym, którzy miłują Jezusa, trudno jest zrozumieć powody, jakie skłoniły Jego przeciwników do popełnien czytaj
The Herald
nr 2012/2

Wzbudzony z martwych

A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli - 1 Kor. 15:20. A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli - 1 Kor. 15:20. Jezus powiedział: „Rzekł jej Jezus: Jam jest zmartwychwstanie i żywot; kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy  czytaj
The Herald
nr 2012/3

Na początku

Na konwencji w Put-In-Bay w dniu 03.09.1908 roku, Henry Clay Rockwell wygłosił wykład „Duchowa kultura, albo Na konwencji w Put-In-Bay w dniu 03.09.1908 roku, Henry Clay Rockwell wygłosił wykład „Duchowa kultura, albo rozwój siły duchowej”. Skrót tego przemówienia można znaleźć w Reprintach na stronie 4245, zaś pełen jego zapis znalazł się w „Raportach Ko czytaj
The Herald
nr 2012/3

Jedzenie i picie

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni  – Mat. 5:5 Aby zachow Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni  – Mat. 5:5 Aby zachować dobre zdrowie, należy dbać o wiele rzeczy, między innymi o to, aby mądrze się odżywiać. W książce z roku 1826 Anthelme Brillat-Savarin na czytaj
The Herald
nr 2012/3

Chodzenie z Bogiem

Kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak On postępował - 1 Jan. 2:6. Dawniej ludzie Kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak On postępował - 1 Jan. 2:6. Dawniej ludzie spędzali większość swojego czasu na zapewnianiu sobie środków niezbędnych do życia. Praca fizyczna była normą. Nie było czasu ani potrzeby  czytaj