Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
The Herald
nr 2018/4

Jozue przeciwko Jerychu

Przez wiarę runęły mury Jerycha, okrążone przez siedem dni - Hebr. 11:30 (BW). Jozue był pomocnikiem Mo Przez wiarę runęły mury Jerycha, okrążone przez siedem dni - Hebr. 11:30 (BW). Jozue był pomocnikiem Mojżesza a następnie wyznaczonym przez niego następcą. Miał wprowadzić Boży lud do ziemi obiecanej. Ufortyfikowane miasto Jerycho znajdowało s czytaj
The Herald
nr 2018/4

Nowe pokolenie i nowy kierunek w historii Izraela

Także gdy wszystek on rodzaj przyłączony jest do ojców swoich, i powstał po nich inszy naród, który nie zn Także gdy wszystek on rodzaj przyłączony jest do ojców swoich, i powstał po nich inszy naród, który nie znał Pana, ani też spraw, który uczynił Izraelowi - Sędz. 2:10, (BG). Jest to powtarzający się i trwały schemat w historii ludzkości, zgodn czytaj
The Herald
nr 2018/4

Debora i Barak przeciwko Jabinowi i Syserze

Z nieba walczyły gwiazdy, ze swoich torów walczyły z Syserą - Sędz. 5:20. Historia Debory i Baraka oraz Z nieba walczyły gwiazdy, ze swoich torów walczyły z Syserą - Sędz. 5:20. Historia Debory i Baraka oraz Jabina i Sysery znajduje się w czwartym rozdziale księgi Sędziów. Rozpoczyna ją wzmianka o śmierci Ehuda, poprzedniego sędziego w Izraelu.  czytaj
The Herald
nr 2018/4

Gedeon i Midiańczycy

 Niech Pan, który jest Sędzią, rozsądzi dziś między syny Izraelskimi i między syny Ammonowymi - Sędz. 11:2  Niech Pan, który jest Sędzią, rozsądzi dziś między syny Izraelskimi i między syny Ammonowymi - Sędz. 11:27 (BG). Gedeon pochodził z pokolenia Manassesa. Stosownie do nadanego mu imienia (Gedeon: „rębacz”, a tym samym „wojownik”) oraz do okreś czytaj
The Herald
nr 2018/4

Jefte przeciwko Ammonotim

Złożyłem bowiem ślub Panu i nie mogę się cofnąć  – Sędz. 11:35, BW. Ósmy sędzia licząc od Jozuego, Jeft Złożyłem bowiem ślub Panu i nie mogę się cofnąć  – Sędz. 11:35, BW. Ósmy sędzia licząc od Jozuego, Jefte Gileadczyk, pojawia się w Izraele w czasie, gdy jego ludowi, połowie plemienia Manassesa mieszkającej w Gileadzie, zagraża ich południowy  czytaj
The Herald
nr 2018/4

Samson: kiedyś, teraz i w przyszłości

 „I cóż powiem jeszcze? Zabrakłoby mi przecież czasu, gdybym miał opowiadać o Gedeonie, Baraku, Samsonie,  „I cóż powiem jeszcze? Zabrakłoby mi przecież czasu, gdybym miał opowiadać o Gedeonie, Baraku, Samsonie, (…) którzy przez wiarę (…) podźwignęli się z niemocy” - Hebr. 11:32-34. W czasach Abrahama żyli przyjaźni Filistyni. Egipcjanie skolonizo czytaj
The Herald
nr 2018/4

Bałwochwalstwo i Danici

I postawili sobie posąg, który sobie sporządził Micheasz, na cały czas, dopóki dom Boży był w Sylo - Sędz. I postawili sobie posąg, który sobie sporządził Micheasz, na cały czas, dopóki dom Boży był w Sylo - Sędz. 18:31, BW. Po historii o Samsonie, Księga Sędziów zawiera trzy opisy, które nie odnoszą się do żadnego konkretnego sędziego. Te narracje czytaj
The Herald
nr 2018/4

Winny – czy nie?

Bo choć siedm kroć upada sprawiedliwy, przecie zaś powstaje - Przyp. Sal. 24:16, BG. Niektórzy z nas, z Bo choć siedm kroć upada sprawiedliwy, przecie zaś powstaje - Przyp. Sal. 24:16, BG. Niektórzy z nas, zanim przyszli do Chrystusa, prowadzili nieuczciwe, a może nawet nikczemne życie. W miarę jak wzrastamy w Panu, ciężar naszych grzechów staje czytaj
The Herald
nr 2018/4

Dalsza nauka

Poniżej zawarto pewne dodatkowe sugestie oparte na szczegółach z archeologii, cechach charakteru i symbolice Poniżej zawarto pewne dodatkowe sugestie oparte na szczegółach z archeologii, cechach charakteru i symbolice. Debora: Siły Baraka były zgormadzone na północy, na górze Tabor, natomiast Sysera zbliżał się północną stroną pasma gór Karmel. Dzięki  czytaj
The Herald
nr 2018/3

Na początku

Choć ich zapisane przesłania były generalnie dość krótkie, to jednak trudno uznać 12 ostatnich proroctw Star Choć ich zapisane przesłania były generalnie dość krótkie, to jednak trudno uznać 12 ostatnich proroctw Starego Testamentu za małoważne. Prorocy ci mówią o karze dla Judy i okolicznych narodów z powodu ich bałwochwalstwa i niesprawiedliwości. Opisu czytaj