Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
The Herald
nr 2018/6

Siedem zborów

Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi zborom - Obj. 2:7. Poselstwa Pana Jezusa Chrystusa do siedmiu Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi zborom - Obj. 2:7. Poselstwa Pana Jezusa Chrystusa do siedmiu zborów są pełne mocy i niesłychanie ważne dla nas, kiedy mamy na uwadze rozwój Kościoła przez cały Wiek Ewangelii. Opieka i zapewnianie prz czytaj
The Herald
nr 2018/6

Ukryta przez dwa wieki

Tajemnicę, zakrytą od wieków i od pokoleń, a teraz objawioną świętym jego – Kol. 1:26-27. W 4 i 5 rozdz Tajemnicę, zakrytą od wieków i od pokoleń, a teraz objawioną świętym jego – Kol. 1:26-27. W 4 i 5 rozdziale Objawienia mamy zawarty opis dający nam możliwość choćby pobieżnego spojrzenia na zamysł Boży. Jest to plan zbawienia, który On realizu czytaj
The Herald
nr 2018/6

Siedem pieczęci

I słyszałem jedno zwierzę mówiące, jako głos gromu: Chodź a patrzaj! - Obj. 6:1, BG. Księga Objawienia I słyszałem jedno zwierzę mówiące, jako głos gromu: Chodź a patrzaj! - Obj. 6:1, BG. Księga Objawienia zawiera liczne obrazy dotyczące Wieku Ewangelii. Każdy z tych obrazów pokazuje historię Kościoła z różnej perspektywy. Drugim z tych pięciu  czytaj
The Herald
nr 2018/6

Siedem trąb

A dwudziestu czterech starszych, którzy siedzą przed Bogiem na swoich tronach, upadło na twarze i oddało B A dwudziestu czterech starszych, którzy siedzą przed Bogiem na swoich tronach, upadło na twarze i oddało Bogu pokłon - Obj. 11:16. Siedem trąb brzmiących w Objawieniu, opisanych w rozdziałach 8-11, przedstawia nauczanie pochodzące od każdego z czytaj
The Herald
nr 2018/6

Niewiasta, zwierzęta i żniwo

I ukazał się wielki znak na niebie - Obj. 12:1 Rozdziały 12-14 Objawienia św. Jana omawiają wydarzenia I ukazał się wielki znak na niebie - Obj. 12:1 Rozdziały 12-14 Objawienia św. Jana omawiają wydarzenia jakie miały mieć miejsce podczas całego Wieku Ewangelii; od pierwszych prześladowań świętych ze strony pogańskiego Rzymu aż do czasu żniwa.  czytaj
The Herald
nr 2018/6

Siedem ostatnich plag

I widziałem inny znak na niebie, wielki i dziwny: siedmiu aniołów z siedmiu ostatnimi plagami, gdyż na nic I widziałem inny znak na niebie, wielki i dziwny: siedmiu aniołów z siedmiu ostatnimi plagami, gdyż na nich zakończył się gniew Boży - Obj. 15:1. Rozdziały zawierające opisy siedmiu ostatnich plag (Obj. 15-16) pokazują, w jaki sposób wyjście Ż czytaj
The Herald
nr 2018/6

Grzechy i sąd Babilonu

A na czole jej było imię napisane: Tajemnica, Babilon wielki, matka wszeteczeństw i obrzydliwości ziemi - A na czole jej było imię napisane: Tajemnica, Babilon wielki, matka wszeteczeństw i obrzydliwości ziemi - Obj. 17:5. W Objawieniu św. Jana można wyróżnić podział na trzy główne części, dotyczące kolejno Wieku Ewangelii (rozdziały 1-13), Żniwa  czytaj
The Herald
nr 2018/6

Już wkrótce cudowna zmiana

Halleluja! Zbawienie i chwała, i cześć, i moc Panu, Bogu naszemu – Obj. 19:1. Dwa piękne rozdziały opis Halleluja! Zbawienie i chwała, i cześć, i moc Panu, Bogu naszemu – Obj. 19:1. Dwa piękne rozdziały opisują sposób, w jaki święci postrzegają koniec Wieku Ewangelii. Z naszego punktu widzenia dostrzegamy, że wszystkiemu, czego była w stanie dok czytaj
The Herald
nr 2018/6

Stało się

I rzekł mi: Stało się – Obj. 21:6. Dwa ostatnie rozdziały Biblii zawierają dwa piękne opisy Królestwa B I rzekł mi: Stało się – Obj. 21:6. Dwa ostatnie rozdziały Biblii zawierają dwa piękne opisy Królestwa Bożego. Każdy opisuje czas pokoju, sprawiedliwości, zmartwychwstania, naprawienia i uzdrawiania ludzi wszystkich narodów. Obie te piękne pano czytaj
The Herald
nr 2018/6

Wnioski końcowe

Łaska Pana Jezusa niech będzie z wszystkimi. Amen. - Obj. 22:21. Ostatnie słowa z Księgi Objawienia zaw Łaska Pana Jezusa niech będzie z wszystkimi. Amen. - Obj. 22:21. Ostatnie słowa z Księgi Objawienia zawierają napomnienie i błogosławieństwo. Ostre ostrzeżenie św. Jana pokazuje wagę, jaką przywiązana jest do tej ostatniej księgi Pisma Święteg czytaj