Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
The Herald
nr 2013/3

O co powinniśmy się modlić?

Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam - Mat. 7:7. W modlitwie Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam - Mat. 7:7. W modlitwie możemy wychwalać Boga, dziękować Mu i prosić Go o różne rzeczy. Czy właściwym jest prosić Boga o poprawę zdrowia lub o zapewnienie samochodu czytaj
The Herald
nr 2013/3

Bezinteresowna modlitwa

To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy swoje ku niebu, rzekł: Ojcze! Nadeszła godzina; uwielbij Syna swego, To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy swoje ku niebu, rzekł: Ojcze! Nadeszła godzina; uwielbij Syna swego, aby Syn uwielbił ciebie - Jan. 17:1. Znamiennym elementem modlitwy Jezusa jest jej zupełna bezinteresowność. Jezus rozpoczyna swoją wypowi czytaj
The Herald
nr 2013/4

Na początku

„Pozdrawia was zbór w Babilonie, wespół z wami wybrany, i Marek, syn mój” (1 Piotr. 5:13). Co wiemy o auto „Pozdrawia was zbór w Babilonie, wespół z wami wybrany, i Marek, syn mój” (1 Piotr. 5:13). Co wiemy o autorze Ewangelii św. Marka? Niewiele, gdyż o Janie Marku mamy bardzo mało wzmianek. Apostoł Piotr mówi o nim jako o bliskim współpracowniku, czytaj
The Herald
nr 2013/4

Ewangelia św. Marka

Początek ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym - Mar. 1:1. Tych kilka słów rozpoczyna Ewangelię św Początek ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym - Mar. 1:1. Tych kilka słów rozpoczyna Ewangelię św. Marka i być może jest to oryginalny tytuł tej księgi. Jezus nigdy nie napisał żadnej książki ani nie prosił swoich uczniów, aby to uczynil czytaj
The Herald
nr 2013/4

Cuda w Ewangelii Marka

A teściowa Szymona leżała w gorączce i zaraz powiedziano mu o niej. I przystąpiwszy, ujął ją za rękę i pod A teściowa Szymona leżała w gorączce i zaraz powiedziano mu o niej. I przystąpiwszy, ujął ją za rękę i podniósł ją; i opuściła ją gorączka, i usługiwała im. A gdy nadszedł wieczór i zaszło słońce, przynosili do niego wszystkich, którzy się źle mi czytaj
The Herald
nr 2013/4

Czyim jest synem?

A gdy się zeszli faryzeusze, zapytał ich Jezus, mówiąc: Co sądzicie o Chrystusie? Czyim jest synem? - Mat. A gdy się zeszli faryzeusze, zapytał ich Jezus, mówiąc: Co sądzicie o Chrystusie? Czyim jest synem? - Mat. 22:41-42. To fascynujące, jak wiele różnych odpowiedzi może być udzielonych na tak proste pytanie. Rodzina Jezusa Chrystusa była znana l czytaj
The Herald
nr 2013/4

Dziś w proroctwach

Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i nie będzie. A gdyby ni Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i nie będzie. A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni - Mat. 24:21-22. Na stanowisku mi czytaj
The Herald
nr 2013/4

Misja w Galilei

I był na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez szatana, i przebywał pośród zwierząt, a aniołowie służyli I był na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez szatana, i przebywał pośród zwierząt, a aniołowie służyli mu. A potem, gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei, głosząc ewangelię Bożą i mówiąc: Wypełnił się czas i przybliżyło się Kró czytaj
The Herald
nr 2013/4

Ostatni tydzień

Oto idziemy do Jerozolimy, a Syn Człowieczy będzie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie, i osądzą go na Oto idziemy do Jerozolimy, a Syn Człowieczy będzie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie, i osądzą go na śmierć, i wydadzą poganom - Mar. 10:33. Końcowe pięć rozdziałów Ewangelii Marka szczegółowo opisuje ostatni tydzień ziemskiego życia Chry czytaj
The Herald
nr 2013/4

Dowody w sprawie zapisu Mar. 16:9-20

I powstawszy z martwych wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia, ukazał się najpierw Marii Magdalenie, I powstawszy z martwych wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia, ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wypędził siedem demonów - Mar. 16:9. W starożytnych rękopisach Ewangelii Marka istnieją pewne różnice, jeżeli chodzi o brzmieni czytaj