Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
The Herald
nr 2015/3

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa

 A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza; jesteście jeszcze w swoich grzechach - 1 K  A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza; jesteście jeszcze w swoich grzechach - 1 Kor. 15:17. We wczesnych godzinach niedzielnego poranku Maria Magdalena i Maria, matka Jakuba poszły do grobu naszego Pana, aby zatroszczyć  czytaj
The Herald
nr 2015/3

Zmartwychwstanie przez jednego człowieka

Rzekł jej Jezus: Jam jest zmartwychwstanie i żywot; kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie - Jan. 11 Rzekł jej Jezus: Jam jest zmartwychwstanie i żywot; kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie - Jan. 11:25. Dopóki Adam nie zgrzeszył, nie było potrzeby zmartwychwstania. Jednak, aby człowiek przekonał się o druzgocących skutkach grzechu, Bóg czytaj
The Herald
nr 2015/3

Zmartwychwstanie znaczy nadzieja

Paweł, świadomy, że jedna część składa się z saduceuszów, a druga z faryzeuszów, zawołał przed Radą Najwyższą:Paweł, świadomy, że jedna część składa się z saduceuszów, a druga z faryzeuszów, zawołał przed Radą Najwyższą: Mężowie bracia, ja jestem faryzeuszem, synem faryzeuszów, jestem sądzony z powodu nadziei i zmartwychwstania (Dzieje Ap. 23:6). Błogosławi czytaj
The Herald
nr 2015/3

Na początku

Kto nie chciałby znów zobaczyć swoich bliskich, powstałych z martwych? Zmartwychwstanie będzie realizowane zgoKto nie chciałby znów zobaczyć swoich bliskich, powstałych z martwych? Zmartwychwstanie będzie realizowane zgodnie z zasadą „każdy w swoim porządku", opisaną w poniższych artykułach. „Zmartwychwstanie oznacza nadzieję” skupia naszą uwagę na zmartw czytaj
The Herald
nr 2015/2

Życzenie na pożegnanie

I rzekł do nich: Gorąco pragnąłem spożyć tę wieczerzę paschalną z wami przed moją męką - Łuk. 22:15. W wersecI rzekł do nich: Gorąco pragnąłem spożyć tę wieczerzę paschalną z wami przed moją męką - Łuk. 22:15. W wersecie zacytowanym powyżej Jezus dwukrotnie użył słowa „pragnienie", zaznaczając w ten sposób, że od dłuższego czasu nosił się z zamiarem spożyc czytaj
The Herald
nr 2015/2

Intensywne doświadczenia

Przed świętem Paschy, Jezus, wiedząc, iż nadeszła godzina jego odejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy s Przed świętem Paschy, Jezus, wiedząc, iż nadeszła godzina jego odejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca - Jan. 13:1. Ostatnim dniem życia Jezusa na ziemi, według naszego obecnego kalendar czytaj
The Herald
nr 2015/4

Dziedzictwo Boże

Niech będzie błogosławiony mój lud Egipt i dzieło moich rąk Asyria, i moje dziedzictwo Izrael! - Izaj. 19:25 Niech będzie błogosławiony mój lud Egipt i dzieło moich rąk Asyria, i moje dziedzictwo Izrael! - Izaj. 19:25. Dziedzictwo Boże? Od kogo Bóg mógłby cokolwiek odziedziczyć? Najczęściej myślimy o dziedzictwie jako o majątku otrzymanym od kogoś, kto ż czytaj
The Herald
nr 2015/4

Kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota

I rzekł Ten, który siedział na tronie: Oto wszystko nowym czynię - Obj. 21:5. Dziedziczenie polega na przec I rzekł Ten, który siedział na tronie: Oto wszystko nowym czynię - Obj. 21:5. Dziedziczenie polega na przechodzeniu jakichś składników majątku z rodzica na dziecko. Bóg jest źródłem życia i architektem wszelkiego stworzenia. Wszystko co znamy, jes czytaj
The Herald
nr 2015/4

Oni są moim ludem

Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę - Jer. 31:34. Po długim okresie niełaski dla Izr Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę - Jer. 31:34. Po długim okresie niełaski dla Izraela, pierwsze znaki powrotu łaski Bożej pojawiły się w 1878 roku wraz z ustanowieniem osiedla Petah Tikvah. Wydarzenie to wyznaczyło koniec czytaj
The Herald
nr 2015/4

Na początku

„Wejść w posiadanie albo otrzymać, w szczególności jako prawo lub boski przydział. ‘I każdy, kto by opuścił „Wejść w posiadanie albo otrzymać, w szczególności jako prawo lub boski przydział. ‘I każdy, kto by opuścił domy albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo dzieci, albo rolę dla imienia mego, stokroć tyle otrzyma i odziedziczy żywot wiec czytaj