Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
The Herald
2022/3

Izrael a konflikt rosyjsko-ukraiński

Dzisiaj w proroctwach I zbiorę wszystkie narody do walki z Jeruzalemem [...] Potem wyruszy Pan i będzie walDzisiaj w proroctwach I zbiorę wszystkie narody do walki z Jeruzalemem [...] Potem wyruszy Pan i będzie walczył z tymi narodami, jak zwykł walczyć  czytaj
The Herald
2022/3

Tym, którzy boją się mojego imienia

Ale dla was, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich sk Ale dla was, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach. I będziecie wychodzić z podska czytaj
The Herald
2022/3

Daniel – prorok nadziei

A Bóg dał tym czterem młodzieńcom znajomość i rozumienie wszelkiego pisma i mądrości; Daniel zaś znał się A Bóg dał tym czterem młodzieńcom znajomość i rozumienie wszelkiego pisma i mądrości; Daniel zaś znał się na wszelkiego rodzaju widzeniach i snach czytaj
The Herald
2022/3

Słowa, życie i praca

I wrócą odkupieni przez Pana, a pójdą na Syjon z radosnym śpiewem. Wieczna radość owionie ich głowę, dostą I wrócą odkupieni przez Pana, a pójdą na Syjon z radosnym śpiewem. Wieczna radość owionie ich głowę, dostąpią wesela i radości, a troska i wzdycha czytaj
The Herald
2022/3

Obietnica dla królów i proroków

Wtedy Salomon rzekł: […] Panie, Boże, nie odwracaj się od pomazańca swego, Pomnij na łaski okazane Dawidow Wtedy Salomon rzekł: […] Panie, Boże, nie odwracaj się od pomazańca swego, Pomnij na łaski okazane Dawidowi, twemu słudze — 2 Kronik 6:1,42. Ła czytaj
The Herald
2022/3

Wybawienie

Gdyż to Pan, Bóg nasz, wyprowadził nas i naszych ojców z ziemi egipskiej, z domu niewoli, i On uczynił na Gdyż to Pan, Bóg nasz, wyprowadził nas i naszych ojców z ziemi egipskiej, z domu niewoli, i On uczynił na naszych oczach te wielkie cuda, i strzeg czytaj
The Herald
2022/3

Boże przymierze obietnicy

Przysięgam na siebie samego — oświadcza PAN — [...] obficie rozmnożę twoje potomstwo — niczym gwiazdy na n Przysięgam na siebie samego — oświadcza PAN — [...] obficie rozmnożę twoje potomstwo — niczym gwiazdy na niebie i niczym piasek nad brzegiem morza czytaj
The Herald
2022/3

Na początku

W tym numerze rozważymy obietnicę daną Abrahamowi i słowa dwudziestu późniejszych proroków, aby ukazać stopn W tym numerze rozważymy obietnicę daną Abrahamowi i słowa dwudziestu późniejszych proroków, aby ukazać stopniowy rozwój proroczych szczegółów tej be czytaj