Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
The Herald
2020/5

Na początku

Relacja człowieka z Bogiem została zerwana, gdy grzech wkroczył między ludzi. Walka ze skutkami upadku trwa Relacja człowieka z Bogiem została zerwana, gdy grzech wkroczył między ludzi. Walka ze skutkami upadku trwa od tamtego czasu, jako że wszyscy odzied czytaj
The Herald
2020/5

Kapłaństwo Aaronowe

Tedy rzekł Pan do Mojżesza, mówiąc: Każ przystąpić pokoleniu Lewiego, a postaw je przed Aaronem kapłanem, Tedy rzekł Pan do Mojżesza, mówiąc: Każ przystąpić pokoleniu Lewiego, a postaw je przed Aaronem kapłanem, aby mu służyli - 4 Mojż. 3:5-6. W Sta czytaj
The Herald
2020/5

Ofiary za grzech

Bo jeśli krew kozłów i wołów oraz popiół z jałowicy przez pokropienie uświęcają skalanych i przywracają ci Bo jeśli krew kozłów i wołów oraz popiół z jałowicy przez pokropienie uświęcają skalanych i przywracają cielesną czystość, o ileż bardziej krew Ch czytaj
The Herald
2020/5

3 Mojż. 8,9,16

“I uczynił Aaron i jego synowie to wszystko, co nakazał Pan przez Mojżesza” – 3 Mojż. 8:36. Aby przekaz “I uczynił Aaron i jego synowie to wszystko, co nakazał Pan przez Mojżesza” – 3 Mojż. 8:36. Aby przekazać istotne elementy swojego planu odkupi czytaj
The Herald
2020/5

Obrazy na pozafiguralne kapłaństwo

Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłasza Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemn czytaj
The Herald
2020/5

Przygotowanie współczującego kapłaństwa

Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we ws Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem gr czytaj