Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
The Herald
2005/4

Trylogia Betlejemska

Tedy rzekł Samuel do Saula: (...) królestwo twoje nie utrzyma się. Pan wyszukał sobie męża według swego serc Tedy rzekł Samuel do Saula: (...) królestwo twoje nie utrzyma się. Pan wyszukał sobie męża według swego serca i Pan ustanowił go księciem nad swoim  czytaj
The Herald
2005/4

Dwa psalmy Dawida

Ja ustanowiłem króla mego na Syjonie, Świętej górze mojej. - Ps. 2:6 Pan po prawicy twojej Zetrze królów Ja ustanowiłem króla mego na Syjonie, Świętej górze mojej. - Ps. 2:6 Pan po prawicy twojej Zetrze królów w dzień swego gniewu. - Ps. 110:5 Psa czytaj
The Herald
2005/4

Prorok Natan

Przewodnikowi chóru. Psalm Dawidowy, gdy wdał się z Batszebą i przyszedł do niego prorok Natan. - Ps. 51:1 Przewodnikowi chóru. Psalm Dawidowy, gdy wdał się z Batszebą i przyszedł do niego prorok Natan. - Ps. 51:1-2 W Starym Testamencie mamy wzmianki czytaj
The Herald
2005/4

Bunt Absaloma

Wtedy król zadrżał i wstąpiwszy do górnej komnaty nad bramą, zaczął płakać. I chodząc tam i z powrotem tak Wtedy król zadrżał i wstąpiwszy do górnej komnaty nad bramą, zaczął płakać. I chodząc tam i z powrotem tak wołał: Synu mój, Absalomie! Synu mój, s czytaj
The Herald
2005/4

Dziewięciu mężczyzn w życiu Batszeby

Jest to Batszeba, córka Eliama, żona Uriasza Chetejczyka. - 2 Sam. 11:3 Obraz naszego życia często nakreś Jest to Batszeba, córka Eliama, żona Uriasza Chetejczyka. - 2 Sam. 11:3 Obraz naszego życia często nakreślany jest przez osoby znajdujące się wok czytaj
The Herald
2005/4

Saul, Jonatan i Dawid

Dusza Jonatana przylgnęła do duszy Dawida, i umiłował go Jonatan jak siebie samego. - 1 Sam. 18:1 Zanim I Dusza Jonatana przylgnęła do duszy Dawida, i umiłował go Jonatan jak siebie samego. - 1 Sam. 18:1 Zanim Izrael otrzymał pierwszego króla, "czynil czytaj
The Herald
2005/4

Gwiazda Dawida, gwiazda Betlejem

Widzę go, lecz nie teraz, oglądam go, lecz nie z bliska. Wzejdzie gwiazda z Jakuba, powstanie berło z Izrael Widzę go, lecz nie teraz, oglądam go, lecz nie z bliska. Wzejdzie gwiazda z Jakuba, powstanie berło z Izraela, i roztrzaska skronie Moabu, ciemię ws czytaj
The Herald
2005/4

Dawid i Goliat

Wtedy Dawid odpowiedział Filistyńczykowi: Ty wyszedłeś do mnie z mieczem, z oszczepem i z włócznią, a ja wys Wtedy Dawid odpowiedział Filistyńczykowi: Ty wyszedłeś do mnie z mieczem, z oszczepem i z włócznią, a ja wyszedłem do ciebie w imieniu Pana Zastępów czytaj
The Herald
2005/4

Na początku

Niewiele jest postaci w Starym Testamencie, którym poświęcono więcej uwagi niż Królowi Dawidowi, największem Niewiele jest postaci w Starym Testamencie, którym poświęcono więcej uwagi niż Królowi Dawidowi, największemu psalmiście Izraela, człowiekowi "wedłu czytaj