Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
The Herald
2004/3

Obrazy słowne

Jezus powiedział: "Oto przychodzę jak złodziej" (Obj. 16:15). Apostoł Paweł napisał, że Jezus "przyjdzie jak Jezus powiedział: "Oto przychodzę jak złodziej" (Obj. 16:15). Apostoł Paweł napisał, że Jezus "przyjdzie jak złodziej w nocy" (1 Tes. 5:2). Wyjaśnił czytaj
The Herald
2004/3

Złodziej w nocy

"Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, "Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwa czytaj
The Herald
2004/3

Parousia

Jaki będzie znak twej parousia i końca świata? - Mat. 24:3, połączenie Greckie słowo parousia przyciąga uwa Jaki będzie znak twej parousia i końca świata? - Mat. 24:3, połączenie Greckie słowo parousia przyciąga uwagę wielu, ponieważ dotyczy powrotu Jezus czytaj
The Herald
2004/3

Czasy i Chwile

"Gdy oni tedy się zeszli, pytali go, mówiąc: Panie, czy w tym czasie odbudujesz królestwo Izraelowi?" - Dz.A "Gdy oni tedy się zeszli, pytali go, mówiąc: Panie, czy w tym czasie odbudujesz królestwo Izraelowi?" - Dz.Ap. 1:6 Ostatnim pytaniem, jakie uczniow czytaj
The Herald
2004/3

1874

"Błogosławiony ten, kto wytrwa i dożyje do tysiąca trzystu trzydziestu pięciu dni." Dan. 12:12 Wystarczy ws "Błogosławiony ten, kto wytrwa i dożyje do tysiąca trzystu trzydziestu pięciu dni." Dan. 12:12 Wystarczy wspomnieć datę 1874, a czytelnicy wiedzą,  czytaj
The Herald
2004/3

Ujrzy go wszelkie oko

"Oto przychodzi wśród obłoków, i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili, i będą biadać nad ni "Oto przychodzi wśród obłoków, i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili, i będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest! Am czytaj
The Herald
2004/3

Siódma Trąba

"I zatrąbił siódmy anioł; i odezwały się w niebie potężne głosy mówiące: Panowanie nad światem przypadło w u "I zatrąbił siódmy anioł; i odezwały się w niebie potężne głosy mówiące: Panowanie nad światem przypadło w udziale Panu naszemu i Pomazańcowi jego i czytaj
The Herald
2004/3

Koniec Świata

"A żniwo, to koniec świata." - Mat. 13:39. Zarówno w sensie dosłownym jak i symbolicznym, proces żniwa zwią "A żniwo, to koniec świata." - Mat. 13:39. Zarówno w sensie dosłownym jak i symbolicznym, proces żniwa związany jest z czynnością zbierania (w chwi czytaj
The Herald
2004/3

Powrót Chrystusa

Obietnica powrotu Chrystusa była motywującą inspiracją dla pierwszych uczniów: "A jeśli pójdę... przyjdę zno Obietnica powrotu Chrystusa była motywującą inspiracją dla pierwszych uczniów: "A jeśli pójdę... przyjdę znowu" (Jan 14:3). "Ten Jezus, który od was czytaj